Visa sökformulär

Medel till sommarlovsaktiviteter

Ansökan av medel för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter är öppen fram till och med 4 april. 

En bra mix av roliga aktiviteter

Aktiviteten ska vara kostnadsfri och vända sig till barn och ungdomar mellan 6-15 år.

Vecka 25 och 26 är det lovskola och då kommer vi bevilja färre sommarlovsaktiviteter så att de inte konkurrerar med lovskolan.

Vårt mål är att få till en bra mix av roliga aktiviteter för olika åldrar. Urvalet sker därför utifrån vissa krav och kriterier, se nedan.

Enligt våra krav ska aktiviteten/aktiviteterna:

 • Genomföras i Västerås kommun
 • Vara kostnadsfri för alla deltagare
 • Riktas till barn mellan 6 och 15 år (du kan välja en viss målgrupp, t ex 6-9 år)
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna

Vid urval och beslut tar Västerås stad hänsyn till:

 • Hur er lovaktivitet svarar upp mot socialstyrelsens riktlinjer
 • Om ansökan är komplett
 • Om budgeten och bemanningen är rimlig
 • Hur er ansökan beskriver vilka mål ni vill uppnå
 • Hur ni säkerställer att målen uppnås
 • Hur ni planerar att utfall och resultat ska kunna följas upp, för att måluppfyllelsen ska kunna utvärderas.
 • Om ni har en försäkring för deltagarna
 • Innehållet i andra ansökningar. Vi ser till helheten och bredden av valda aktiviteter.
 • Om ni fått sommarlovsstöd under 2017 eller 2018, kommer utvärderingen av dessa aktiviteter påverka om ni får fortsatt stöd eller inte.

Så här ansöker du

För att ha chansen att få beviljat aktivitetsstöd behöver ni mejla in en fullständig ansökan senast 4 april. Tänk på att ju tidigare du söker, desto tidigare får du ett besked. 

Ni kan ansöka för flera aktiviteter. Skiljer de sig åt gällande innehåll och målgrupp, behöver ni skicka in en ansökan per aktivitet. Har ni däremot samma innehåll och målgrupp för flera aktiviteter räcker det med en ansökan. Se bara till att vara tydlig gällande kostnaderna och bemanning för respektive tillfälle.

Fyll i dokumentet Ansökan och slutrapport om medel till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för att ansöka om medel. Fyll i de rödmarkerade frågorna.

Ansökan och slutrapport om medel till avgiftsfria sommarlovsaktiviteterWord

Mejla ansökan till Torbjörn Berggren på Västerås stad innan sista ansökningsdag 4 april. Vi återkommer med besked om du beviljats medel eller inte.

Spara en kopia på ansökan och fyll i resultatet efter avslutat projekt (grönmarkerade frågor i ansökningsformuläret). Skicka in resultatet senast två veckor efter avslutat projekt.

Behöver ni hjälp med er ansökan?

Exempel på ansökanWord

Mejla gärna era frågor till Torbjörn Berggren.

Välkommen in med er ansökan!

Sista ansökningsdag 4 april 2019

 

 • Sommarlov 2019: 13 juni - 19 augusti

Alla barn har rätt till ett bra sommarlov!

Ett underbart initiativ Västerås stad!

Ni räddade verkligen vår sommar när ni skickade hem foldern med gratis sommaraktiviteter för barn 6-15 år! Det är inte enkelt på sommaren för oss ensamstående och sjukrivna som har barn men denna sommar kommer bli mycket roligare och med betydligt mindre ångest än tidigare! Ni är väl värda ett fång rosor.

Det här händer i Västerås

 • LÖKens dag

  Välkommen till en dag med föreläsningar och workshops för ett bättre samarbete mellan Västerås stad, föreningslivet och civilsamhället.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?