Visa sökformulär

Bidrag, ekonomiskt stöd

Vilket ekonomiskt stöd kan min förening få?

Det är olika nämnder som beslutar om stöd till föreningar. Därför gäller olika regler för olika sorts föreningar. Det är också olika datum för ansökan. Läs noga om vad som gäller för just er.

Västerås stad har även gemensamma riktlinjer och kriterier för föreningsstöd som gäller alla bidragsgivande nämnder beslutade av kommunstyrelsen.

Här kan du läsa Västerås stad övergripande riktlinje gällande föreningsstöd, enligt beslut den 28 mars 2018.PDF

1. Idrottsföreningar

Vill er förening ansöka om stöd? Då behöver ni vara medlemmar i riksidrottsförbundet. Er verksamhet ska vara för barn och ungdomar, 7-20 år. Ni ska också vara en godkänd förening av Västerås stad.
Här kan ni ansöka om att bli en ny föreninglänk till annan webbplats

Ansökan om stöd till idrottsförening år 2020
Om ni vill söka stöd för det kommande verksamhetsåret ska ni göra det senast den 15 oktober. Har ni brutet verksamhetsår så söker ni stöd senast 1 mars. Det är viktigt att ni läser igenom våra riktlinjer innan ni gör ansökan.

Riktlinjer för stöd till idrottsföreningarPDF

Ansökan om stöd till idrottsföreningarlänk till annan webbplats

Vi har ett nytt system för ansökan av Föreningsstödet, Interbook Go. Har ni problem med att logga in i systemet kontakta Marie Sandersson Bergwall.

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om stöd för arrangemang eller projektlänk till annan webbplats
Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Din förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Du kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi vår bedömning av stödet

Det är nämnden för idrott, fritid och förebyggande som ger stöd till idrottsföreningar. När vi ger er ekonomiskt stöd tittar vi på jämställdhet och utbildningsgrad i styrelse och bland ledare. Vi bedömer också hur bred barn- och ungdomsverksamhet föreningen har. Vi tittar vidare på hur er förening arbetar med medlemsvård för olika åldersgrupper, hur ni arbetar med tillgänglighet och inkludering av olika målgrupper i föreningen.

Här kan du läsa mer om grund för bedömning av föreningsstöd till RF anslutna idrottsföreningar 2019PDF

Vill du veta mer om hur granskningen går till kan du läsa om det här.PDF

2. Kultur- och fritidsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av kulturnämnden. Om ni vill söka stöd för det kommande verksamhetsåret måste ni göra det senast den 15 oktober. Det är viktigt att ni läser igenom våra riktlinjer innan ni gör ansökan.

Riktlinjer för stöd till kultur- och fritidsföreningarPDF

Vi har ett nytt system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, Interbook Go. Mejla monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter.

Ansök om stöd till kultur- och fritidsföreninglänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi vår bedömning av stödet

Det är kulturnämnden som ger stöd till kulturföreningar och fritidsföreningar. När vi ger er ekonomiskt stöd bedömer vi hur nyskapande och utvecklande er verksamhet är. Vi tittar också på hur stor er verksamhet är för barn- och ungdomar. Vi bedömer även hur er förening arbetar med frågor som rör alkohol, narkotika, doping och tobak. Vi tittar även på hur ni arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och integrering.

3. Föreningar för personer med funktionsnedsättning

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av nämnden för personer med funktionsnedsättning. Senast den 15 november måste du söka för kommande års verksamhet.

Riktlinjer för stöd till föreningar för personer med funktionsnedsättningPDF

Vi har ett nytt system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, Interbook Go. Mejla monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter.

Ansök om stöd till förening för personer med funktionsnedsättninglänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa ert arrangemangs- eller projektstödlänk till annan webbplats

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi vår bedömning av stödet

Det är nämnden för personer med funktionsnedsättning ger det ekonomiska stödet. När vi ger stöd bedömer vi er verksamhet. Vi tittar på om ni riktar er till personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Personer som har svårt att delta i samhällslivet på lika villkor som andra. Din förening ska arbeta med att förbättra dessa personers livsvillkor och bevaka deras intressen.

4. Sociala föreningar

För att ansöka om föreningsstöd behöver er förening vara godkänd av individ- och familjenämnden. Senast den 1 oktober måste ni söka stöd för det kommande årets verksamhet.

Riktlinjer för föreningsstöd - Sociala föreningarPDF

Vi har ett nytt system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, Interbook Go. Mejla monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter.

Ansök om stöd till social föreninglänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstöd för social föreninglänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa arrangemangs- eller projektstöd, social föreninglänk till annan webbplats

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi bedömningen av stödet

Det är individ- och familjenämnden som ger stöd till sociala föreningar. När vi ger stöd bedömer vi hur omfattande den utåtriktade verksamheten är. Vi tittar på hur ni arbetar med stöd och rådgivning. Vi bedömer också hur stor del av verksamheten som riktar sig direkt till barn och ungdomar eller som verkar för barns och ungdomars bästa. Vi undersöker hur ni samarbetar med andra föreningar och hur ni arbetar med möten mellan olika kulturer.

5. Pensionärsföreningar

För att kunna ansöka om föreningsstöd ska er förening vara godkänd av äldrenämnden. Senast den 31 oktober måste er förening söka verksamhetsstöd för kommande år.

Riktlinjer för föreningsstöd - PensionärsföreningarPDF

Vi har ett nytt system för ansökan av föreningsstöd/verksamhetsstöd, Interbook Go. Mejla monica2.holm@vasteras.se för att få inloggningsuppgifter.

Ansök om stöd till pensionärsföreninglänk till annan webbplats

Arrangemangs- och projektstöd

Klicka här för att ansöka om arrangemangs- eller projektstöd för pensionärsföreninglänk till annan webbplats

Klicka här för att redovisa arrangemangs- eller projektstöd, pensionärsföreninglänk till annan webbplats

Er förening kan också söka stöd för enskilda projekt eller arrangemang. Det ska vara något som sker utöver er vanliga verksamhet. Ni kan söka stödet löpande under året men minst en månad i förväg.

Så gör vi bedömningen av stödet

Äldrenämnden ger stöd stöd till pensionärsföreningar. När vi ger stöd undersöker vi om ni har en bred och utåtriktad programverksamhet.  Vi tittar också på om ni har öppen verksamhet och att ni månar om att öka livskvaliteten för äldre. Vi undersöker också om er förening jobbar med uppsökande verksamhet. Vi bedömer aktiviteter för folkhälsa och social gemenskap.

För vem

Stipendier

Elitidrottsstipendium

Västerås stad ger varje år stipendier till en eller flera elitidrottare. Idrottaren ska vara från Västerås. Syftet är att idrottaren ska kunna utvecklas ännu mer inom sin idrott. Det kan vara träningsmässigt eller tävlingsmässigt. Stipendiebeloppet är på 25 000 kr. Det delas ut på Västerås Idrottsgala eller vid ett annat passande tillfälle.

Här kan du läsa mer om elitidrottsstipendiet och hur er förening gör en ansökanPDF

Kulturstipendium

Länk till sidan om Västerås stads kulturstipendium.

Eldsjälsstipendium och barn- och ungdomsledarstipendium (Föreningsledarstipendium)

Västerås stad har i flera år delat ut föreningsledarstipendier på 10.000 kr till två eldsjälar och två barn- och ungdomsledare. Både föreningar och privatpersoner kan nominera en ledare. Kriterierna som gäller för båda stipendierna:

  • Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott, kultur, fritid eller friluftsliv.
  • Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och fördjupas i ledarskapet.
  • Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
  • Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).

Här kan du läsa mer om föreningsledarstipendier och hur du gör för att nominera kandidater.PDF

2018 års stipendiater inom eldsjälar och barn- och ungdomsledare:

  • Mia Folke, Skridskoklubben Pollux (Eldsjäl)
  • Sakhi Rahimi, Afganska FC (Eldsjäl)
  • Åsa Jakobsson, Barkarö SK, F 03-05 (Barn- och ungdomsledare)
  • Michael Brännback, Kampsportsakademin Västerås (Barn- och ungdomsledare)

Kontakta oss

Marlene Kaas

Strateg med ansvar för föreningsstöd till idrottsföreningar, handlingsplan idrott samt lotterifrågor.

Telefon: 021-39 19 81

Monica Holm

Föreningssamordnare

Telefon: 021-39 13 25

Marie Sandersson Bergwall

Idrottssamordnare

Telefonnummer 021-39 12 84

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?