Visa sökformulär

Elitidrottsstipendiet

Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier.

Om Västerås stads elitidrottsstipendium

Västerås stad har bildat en strategisk grupp för att utveckla och marknadsföra elitidrotten i Västerås samt tecknat marknadsavtal med ett antal elitföreningar. Gruppen vill utveckla och marknadsföra elitidrotten genom att dela ut ett antal stipendier till elitidrottare i Västerås enligt nedanstående kriterier.

Kriterier för Västerås stads elitidrottsstipendium

  • Personen ska vara aktiv i en individuell idrott som tillhör Riksidrottsförbundet och som är väletablerad i Sverige och internationellt, samt ha ett medialt genomslag och därmed kunna bidra till marknadsföringen av Västerås.
  • Personen ska ha fyllt 18 år och tävla för en Västeråsförening.
  • Personen ska vara topprankad i sin idrott i Sverige och ha presterat mycket goda internationella resultat.
  • Personen ska vara en god ambassadör för sin idrott och därmed för Västerås.
  • Personen ska vara beredd att, när så passar, delta i marknadsföring av Västerås.
  • Personen ska vara en förebild för andra medlemmar, speciellt ungdomar, i sin förening.

Vad stipendiet innebär

Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt.

Stipendiebeloppet är på 25 000 kronor och delas ut på Västerås idrottsuppvaktning eller vid annat lämpligt tillfälle.

Stipendiejury är Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten.Hur många stipendier som delas ut avgörs av juryn utifrån inkomna ansökningar. Stipendiet kan sökas och erhållas flera gånger. Jury eftersträvar en jämn könsfördelning av stipendiaterna.

Nominering

Nomineringen till Västerås stads elitidrottsstipendium 2022 görs digitalt. Länk till annan webbplats.

Sista datum för att nominera en idrottare till 2022 års idrottsstipendium 15 januari 2023.

Efter nomineringstiden så fattas beslut av Nämnden för idrott fritid och förebyggande i januari.

Stipendiaterna kommer att uppvaktas på Västerås Stads Idrottsuppvaktning i slutet av februari.

Eventuella frågor skickar till magnus.jansson@vasteras.se Magnus Jansson, idrottschef, kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås