Visa sökformulär

Elitidrottsstipendiet

Västerås stad delar varje år ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Det är idrottsföreningar i Västerås som kan nominera elitidrottare till stipendiet. För att få stipendiet behöver idrottaren uppfylla ett antal kriterier.

Kriterier för Västerås stads elitidrottsstipendium

 • Personen ska vara aktiv i en individuell idrott som tillhör Riksidrottsförbundet och som är väletablerad i Sverige och internationellt, samt ha ett medialt genomslag och därmed kunna bidra till marknadsföringen av Västerås.
 • Personen ska vara topprankad i sin idrott i Sverige och ha presterat mycket goda internationella resultat i nutid.
 • Personen ska vara beredd att, när så passar, delta i marknadsföring av Västerås.
 • Personen ska vara en förebild för andra medlemmar, speciellt ungdomar, i sin förening.
 • Personen ska vara en god ambassadör för sin idrott och därmed för Västerås.
 • Personen ska ha fyllt 18 år och tävla för en Västeråsförening.

Vad stipendiet innebär

Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt.

Stipendiebeloppet är på 25 000 kronor och delas ut på Västerås idrottsuppvaktning eller vid annat lämpligt tillfälle.

Stipendiejury är Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten.

Hur många stipendier som delas ut avgörs av juryn utifrån inkomna ansökningar. Stipendiet kan sökas och erhållas flera gånger. Gruppen eftersträvar en jämn könsfördelning av stipendiaterna.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2021 har inte öppnat än.

Eventuella frågor skickas till lenny.hallgren@vasteras.se eller med post till Lenny Hallgren, direktör Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

I den framtida ansökan ska följande saker uppges:

 • Namn, adress, postnummer, telefon, e-postadress och födelsedatum för idrottaren.
 • En motivering, utifrån kriterierna ovan, varför föreningen anser att idrottaren ska få Västerås stads elitidrottsstipendium 2020.
 • Föreningens ordförandes namn och telefonnummer.

Varje idrottsförening kan nominera flera personer till Västerås stads elitidrottsstipendium.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås