Visa sökformulär

Ansöka om fana

Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Västerås stad varje år ut ett antal fanor till föreningar. Utdelningen sker under nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni.

Ansökan

Ansökan om fana skickas per mejl till Nicoletta Fornari (kontaktuppgifter finns längre ner på sidan) senast 31 mars och ska innehålla:
 • Föreningens namn
 • Kontaktperson
 • Postadress
 • Mejladress
 • Telefonnummer
 • En kort redogörelse av varför föreningen önskar få en fana.

Riktlinjer

För att beviljas en fana ska följande riktlinjer uppfyllas:

 • Föreningen ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet inom Västerås kommun
 • Föreningen ska vara öppen för alla som instämmer i föreningens målsättning
 • Föreningen ska ha demokratiska arbetsformer som stärker det grundläggande syftet med föreningslivet
 • Föreningen ska arbeta i enlighet med Västerås stads värdegrund och diskrimineringslagen samt aktivt arbeta för jämställdhet och tillgänglighet för olika grupper och integrering i verksamheten oavsett förutsättningar
 • Föreningen ska följa FNs konvention om barnets rättigheter i sitt arbete med barn och unga och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Föreningen ska vara godkänd och registrerad hos skatteverket
 • Föreningen ska ha en organisatorisk stabilitet. Det innebär att föreningen ska ha organisationsnummer, stadgar som antagits på föreningens årsmöte, föra medlemsmatrikel och ha styrelse som utsetts av föreningens årsmöte

Kontakta oss

Nicoletta Fornari

Kultursekreterare på enheten Allmänkultur

Telefon: 021-39 10 05

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?