Visa sökformulär

Båtplats för din fritidsbåt

Västerås stads fritidsbåthamnar

Västerås stads fritidsbåthamnar har cirka 3100 båtplatser för fritidsbåtar i vatten. Båtplatserna administreras och sköts av Västerås stad. Båtplatser finns att hyra vid:

 • Lögarängen
 • Gäddeholm
 • Kraftsverkshamnen
 • Mälarparken
 • Tegeludden
 • Frösåker
 • Långholmsbryggan, Ängsö
Skärmklipp av en kartfunktion som visar gästhamnar, toaletter och annan information vid och kring hamnarna i Västerås.

På kartan ser du de fritidsbåtshamnar som Västerås stad sköter och administrerar. Utöver dessa finns även privata fritidsbåtshamnar.

Länk till karta över fritidsbåtshamnarlänk till annan webbplats

 

Få aktuell information

Vi skickar ut viss information till båtplatsinnehavare hamnvis men du kan också anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration
Båtar på rad i en hamn

Aktuellt

För vem

Årsavgift båtplats

Båtplatsavgiften är en årsavgift. Om du får en båtplats från och med augusti månad betalar du halv årsavgift. Om du säger upp din båtplats senare än sista juni görs ingen återbetalning av den betalda båtplatsavgiften.

Båtplatsavgiften debiteras automatiskt en gång per år. Detta sker i januari månad, med förfallodag 28 februari. Om du inte betalt båtplatsavgiften senast på förfallodagen är du inte garanterad båtplatsen. Vill du inte behålla båtplatsen måste du säga upp den aktivt genom att kontakta oss. 

Hur du gör för att säga upp din båtplats hittar du under rubriken nedan, "Säga upp båtplats".

Årsavgiften beslutas årligen av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande.

 


Så här gör du

Så här bokar du en båtplats

Ta reda på hur stor båt du har (längd och bredd) och sen tittar du på hur stor båtplatsbredd du behöver för din båt.

Kontakta oss så hjälper vi dig boka en plats. Vi kan också berätta vilka platser som finns lediga.
Telefon: 021-39 10 53
Mejl: eva.vestlund@vasteras.se

Du får en bokningsbekräftelse via post. Du betalar mot faktura i efterskott.

Säga upp båtplats

Om du inte vill behålla din båtplats måste du kontakta oss och säga upp din plats via mejl eller telefon. Om du inte meddelar oss att du vill säga upp platsen debiteras du för det kommande kalenderåret i slutet av februari.

Säg upp din båtplats via Västerås stads kontaktcenter som har öppet alla vardagar 07.30-17.00.
Telefon: 021-39 00 00. Mejl: kontaktcenter@vasteras.se

Du kan även mejla eller ringa till vår uthyrningssamordnare, se kontaktuppgifter nedan.
Glöm inte att ange din e-postadress så att vi kan bekräfta din uppsägan av båtplatsen.

Latrintömning

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen i våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar. Båttoaletten tömmer du på en latrintömningsstation. Här finns tömningsstationer:

 • Mälarparkshamnen
 • Lögarängshamnen
 • Borgåsunds gästhamn
 • Kraftverkshamnen
 • Gäddeholms hamn

På kartan ser du var närmsta latrintömningsstation finnslänk till annan webbplats

Giftfri båtbottenfärg

Hyr du en båtplats eller har din båtuppläggningsplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Västerås får du inte måla med de färger som är avsedda för ost- eller västkusten. Det gäller även om båten under vissa delar av säsongen är i Östersjön eller på västkusten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna att använda. Att en båtbottenfärg är klassad som bekämpningsmedel framgår av burkens märkning. 

Läs mer om giftfri båtbottenfärg och få tips här

Upptagning och vinterförvaring av din båt

Västerås stad har inga tjänster för båtupptagning eller egna platser för båtuppläggning. Det får du som båtägare själv ordna eller kontakta företag som har tjänster inom upptagning och uppläggning av båtar. Det är inte tillåtet att ställa upp båtar utan tillstånd. Båtar som står olovligt på stadens mark polisanmäls och fraktas bort.

Trailerramper

Du kan själv ta upp din båt genom att använda någon av våra trailerramper som finns i Västerås stads fritidsbåtshamnar.

På kartan ser du var trailerramperna finnslänk till annan webbplats

Trailerramper som normalt är tillgängliga för alla finns i följande hamnar:

 • Lögarängen - två trailerramper
 • Öster Mälarstrand - två trailerramper, en i södra delen av hamnen och en i norra
 • Tegeludden
 • Gäddeholm

Båtuppställning

I några av de fritidsbåtshamnar som sköts av Västerås stad finns även båtuppställningsplatser. De drivs av externa aktörer som du själv måste ta kontakt med för att boka plats.

I Västerås stads fritidsbåtshamnar finns det båtuppställningsplatser här:
(Det finns även aktörer som har egna hamnar och båtuppställningsplatser. De är inte listade här.)

 • Lögarängen - Drivs och arrenderas av Västerås förenade båtklubbar. (Båtuppställningsplatserna tas bort när Lögarängsområdet utvecklas)
 • Lövudden/Johannisberg - Västerås största område för båtuppställning. Här finns det flera olika aktörer som både tar upp och vinterförvarar båtar.
 • Tegeludden - Drivs och arrenderas av Västerås förenade båtklubbar.
 • Gäddeholm - Drivs och arrenderas av Geddeholms båtklubb.

Mastkranar och mastuppläggningsplats för eget bruk

Det finns mastkranar och mastställ i några av Västerås stads fritidsbåtshamnar, öppna för dig som vill masta av själv. Om du vill förvara din mast i våra ställ på uppläggningsplatserna gäller följande:

 • Du ansvarar själv för masten under förvaringstiden.
 • Masten ska vara märkt med ägarens namn och kontaktuppgifter.
 • Förvaring i mastställen är tillåtet 15 september – 31 maj. Övrig tid skall ställen vara tomma.
 • Efter 31 maj transporteras kvarvarande master bort och skrotas efter 1 år. Båtägare kan återfå masten mot betalning av kommunens kostnader för hantering som krävts efter 31 maj.

Mastställ för eget bruk finns i följande av Västerås stads fritidsbåtshamnar:

 • Lögarängen - mastkran, i västra delen av hamnen och mastuppläggningsplats.
 • Öster Mälarstrand - två mastkranar och två mastuppläggningsplatser
 • Gäddeholm – mastkran och mastuppläggningsplats

Parkering vid fritidsbåtshamnarna

Här kan du hitta mer information om parkeringsplatser och parkeringsavgifter vid våra centralt belägna fritidsbåtshamnar Lögarängen, Hamnbassängen, Kraftverkshamnen och Mälarparken. Vid våra övriga fritidsbåtshamnar, utanför de centrala stadsdelarna i Västerås, finns det enklare avgiftsfria parkeringar.

Kontakta oss

Eva Vestlund

Uthyrningssamordnare, kontakta mig för båtplats i fritidsbåtshamnarna. Administrativ samordnare för föreningsstöd idrott.

Telefon: 021-39 10 53

Kontakt

Relaterade dokument

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?