Visa sökformulär

Båtliv och hamnar

Västerås vackra läge vid Mälarens norra strand bjuder in till ett aktivt sjöliv. Staden administrerar och tillhandahåller cirka 3100 fritidsbåtsplatser, fördelat på sju hamnar. Nedan hittar du information om vilka regler som gäller vid stadens hamnar samt hur du gör för att hyra eller säga upp en båtplats.

I Västerås stad finns det båtplatser att hyra vid: Gäddeholm, Kraftverkshamnen, Lögarängshamnen, Mälarparkshamnen, Tegeluddshamnen, Frösåker och Långholmsbryggan (Ängsö). Om du är intresserad av att hyra en båtplats måste du registrera dig i vårt kösystem, vilket är en snabb trestegsprocess.

 1. Börja med att ta reda på vilket hamnområde du är intresserad av och hur stor båtplats du behöver (längd och bredd).
 2. Kontakta oss så berätta vi vilka platser som finns lediga och hjälper dig med bokningen. Via mejl till eva.vestlund@vasteras.se
  eller telefon 021-391053.
 3. Du får en bokningsbekräftelse via mejl som innehåller all viktig information. Avgiften för din nya båtplats eller en plats i kösystemet betalar du med faktura i efterskott.

Här kan du läsa det arrendeavtal med ordningsförskrifter som gäller för hyra av båtplatser.

Avgifter

I Gäddeholm, Kraftverkshamnen, Lögarängshamnen, Mälarparkshamnen och Tegeluddshamnen är avgiften:

Båtplatsbredd (m) Årsavgift/Prisexempel
0,00–2,24: 1 950 kr
2,25–2,74: 2 590 kr
2,75–3,24: 3 070 kr
3,25–3,74: 3 570 kr
3,75–4,24: 4 090 kr
4,25–4,74: 4 600 kr
4,75–5,20: 5 130 kr

Elkostnad båtplats: Fast avgift 700 kr per år plus kostnad förförbrukning.
Båtplats fritidsbåt för boende 20 000 kr

 • Frösåker har enbart småbåtsplatser med en avgift på 910 kr per år.
 • Långholmsbryggan (Ängsö) – staden administrerar uthyrning åt Westmannastiftelsen som driftar hamnen

Länk till karta över fritidsbåtshamnarlänk till annan webbplats

Avgiftsregel
Om du blir tilldelad en båtplats efter 1 augusti så betalar du endast 50% av årets båtplatsavgift.

Köavgift
Du betalar en avgift för att stå i kö till båtplats, för 2020 är det 300 kronor per år.

Om kösystemet
Fördelning av platser sker i den ordning anmälan har gjorts. Tilldelning sker så att den anvisade platsen på bästa sätt överensstämmer med den sökandes önskemål och är lämplig för dennes båt. Båtägare folkbokförd eller på annat sätt styrkt boende i Västerås kommun, har förtur till plats, då brist på platser råder.

Överlåtning av båtplats
Båtplatsen kan vid försäljning av båt överlåtas till den nya ägaren. Båtplatsägaren får inte överlåta sin båtplats eller hyra ut den utan kommunen medgivande. Om båtplatsen har överlåtits eller hyrts ut i andra hand, har kommunen rätt att genast återta båtplatsen och ta hand om ev. utrustning som lämnats kvar. Kostnader, som uppkommer för upplåtaren i samband med detta, skall betalas av arrendatorn.

Om du inte vill behålla din båtplats så måste du kontakta oss för att säga upp den. Kontaktar du oss innan 1 februari så behöver du inte betala avgiften för det kommande kalenderåret. Vid uppsägning av båtplats senast 30 juni återbetalas halva båtplatsavgiften. Vid uppsägning av båtplats efter 1 juli görs ingen återbetalning av erlagd båtplatsavgift

Du säger upp din båtplats via mejl till eva.vestlund@vasteras.se eller telefon 021-391053. Därefter får du ett mejl som bekräftar din uppsägning och innehåller information om hur båtplatsen ska lämnas.

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas av förbudet (Transportsstyrelsens författningssamling, TSFS 2010:96).

Västerås fritidsbåtshamnar har latrinpumpar på följande ställen:

 • Mälarparkshamnen
 • Lögarängshamnen
 • Kraftverkshamnen
 • Gäddeholms fritidsbåtshamn

Utslagsvask för latrintömning finns i Mälarparkshamnen på baksidan av Mälarparkens Café och Kök och i Lögarängshamnen i den röda byggnaden nära latrinpumpen.

Västerås gästhamn drivs av SjöEvent i Västerås AB. Gästhamnen är centralt belägen med närhet till restauranger, kaféer, city och inte minst Mälaren. Hamnen är cirka två meter djup och har 42 båtplatser som förtöjs med bojar och pålar. Det finns även ställplatser för husbilar.

För att lägga till med din båt eller ställa din husbild vid gästhamnen så utgår det en avgift. Aktuell avgift ser du under länken: Boka båtplats i gästhamnen.

Boka båtplats i gästhamnenlänk till annan webbplats

Båtplatser kan bokas i förväg men det finns endast dropinplatser för husbil. Vid evenemang kan det vara en förhöjd avgift. Betalning sker på hamnkontoret. Biljetten ska fästas väl synligt på båten/husbilen. Kod till serviceanläggningen finns på biljetten som du får vid erlagd betalning. Koden byts en gång/dygn vid lunchtid. Utcheckning senast klockan 12:00.

För dagsaktuell information besök SjöEvent i Västerås AB egen webbplats.länk till annan webbplats

Samlingsrum, tvättstuga och omklädning
Gästhamnens serviceanläggning har ett samlingsrum med matplats för sex personer, mikrovågsugn och kylskåp. Det finns även tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp, samt separata omklädningsrum för damer och herrar utrustade med dusch och bastu.

Latrintömning och sophantering i gästhamnen
Latrintömning för gästhamnsbesökare finns på kajen vid mastkranen cirka 400 meter väster om gästhamnen. Sopbehållare finns mittemot gästhamnens servicebyggnad.

Västerås stad har inga tjänster för båtupptagning eller egna platser för båtuppläggning (vinterförvaring). Det måste du som båtägare själv ordna eller kontakta ett företag som kan hjälpa dig med upptagning och uppläggning av din båt. Tänk på att det inte är tillåtet att ställa upp båtar utan tillstånd. Båtar som står olovligt på stadens mark polisanmäls och fraktas bort.

Trailerramper
Du kan själv ta upp din båt genom att använda någon av de trailerramper som finns i Västerås stads fritidsbåtshamnar. Trailerramper som normalt är tillgängliga för alla finns i följande hamnar:

 • Lögarängen - två trailerramper
 • Öster Mälarstrand - två trailerramper, en i södra delen av hamnen och en i norra
 • Tegeludden
 • Gäddeholm

På kartan kan du se vart trailerramperna finnslänk till annan webbplats

Båtuppställning
I några av de fritidsbåtshamnar som sköts av Västerås stad finns även båtuppställningsplatser. De drivs av externa aktörer som du själv måste ta kontakt med för att boka plats.

I Västerås stads fritidsbåtshamnar finns det båtuppställningsplatser här:
(Det finns även aktörer som har egna hamnar och båtuppställningsplatser. De är inte listade här.)

 • Lögarängen - Drivs och arrenderas av Västerås förenade båtklubbar. (Båtuppställningsplatserna tas bort när Lögarängsområdet utvecklas)
 • Lövudden/Johannisberg - Västerås största område för båtuppställning. Här finns det flera olika aktörer som både tar upp och vinterförvarar båtar.
 • Tegeludden - Drivs och arrenderas av Västerås förenade båtklubbar.
 • Gäddeholm - Drivs och arrenderas av Geddeholms båtklubb.

Mastkranar och mastuppläggningsplats för eget bruk
För dig som vill masta av själv så finns det mastkranar och mastställ i några av Västerås stads fritidsbåtshamnar. Om du vill förvara din mast i våra ställ på uppläggningsplatserna gäller följande:

 • Du ansvarar själv för masten under förvaringstiden.
 • Masten ska vara märkt med ägarens namn och kontaktuppgifter.
 • Förvaring i mastställen är tillåtet 15 september – 31 maj. Övrig tid skall ställen vara tomma.
 • Efter 31 maj transporteras kvarvarande master bort och skrotas efter 1 år. Båtägare kan återfå masten mot betalning av kommunens kostnader för hantering som krävts efter 31 maj.

Mastställ för eget bruk finns i följande av Västerås stads fritidsbåtshamnar:

 • Lögarängen - mastkran, i västra delen av hamnen och mastuppläggningsplats.
 • Öster Mälarstrand - två mastkranar och två mastuppläggningsplatser
 • Gäddeholm – mastkran och mastuppläggningsplats

Följ länken nedan för information om parkeringsplatser och parkeringsavgifter vid de centralt belägna fritidsbåtshamnar Lögarängen, Hamnbassängen, Kraftverkshamnen och Mälarparken. Vid våra fritidsbåtshamnar utanför de centrala stadsdelarna i Västerås finns det enklare avgiftsfria parkeringar.

Länk till information om parkeringsplatser och parkeringsavgifter

Som fritidsbåtägare finns det mycket du kan göra för att skydda våra känsliga insjöar och hav. Här får du information om vilka regler du måste följa och tips på vad du kan göra för ett hållbart båtliv.

Miljöfarliga ämnen
Det är förbjudet att förvara eldfarliga oljor och liknande på bryggorna. Allt miljöfarligt avfall skall sorteras och lämnas till VAFAB:s återbruksstationer. Det är varje båtplatsägares ansvar att ej sprida miljöfarligt avfall och att följa rådande lagstiftning som gäller.

Giftfri båtbottenfärg
Hyr du en båtplats eller har din båtuppläggningsplats, så kallad huvudsaklig förtöjningsplats, i Västerås får du inte måla med de färger som är avsedda för ost- eller västkusten. Det gäller även om båten under vissa delar av säsongen är i Östersjön eller på västkusten. I Mälaren och andra insjöar är alla bekämpningsmedelsklassade bottenfärger förbjudna och man får endast använda alternativa metoder eller biocidfria färger.

Läs mer om giftfri båtbottenfärg och få tips här

Målsättning är att Västerås ska upplevas som en hel, ren och trygg stad. Som medborgare och besökare uppmanas du därför att lämna synpunkter eller anmäla fel. Detta kan du göra via ett webbformulär eller genom att ladda ner appen Felanmälan Västerås från App Store eller Google Play.

Här kan du göra felanmälan via webben

Det går också bra att kontakta Västerås stads Kontaktcenter för att anmäla fel eller lämna synpunkter. Kontaktcentret har öppet alla vardagar 07.30-17.00. Telefon: 021-39 00 00. Mejl: kontaktcenter@vasteras.se

Nyheter

Vi skickar ut viss information till båtplatsinnehavare hamnvis men du kan också anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

Hjälpte informationen på denna sida dig?