Visa sökformulär

Tillgänglighetsredogörelse

Här presenterar vi hur vasteras.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi vill att vår webbplats och våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av så många som möjligt. Oavsett till exempel funktionedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Kontakta oss om du inte kan använda webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är tillgängliga. Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt, kan du kontakta oss.

Mejl: kontaktcenter@vasteras.se
Ring: 021-39 00 00

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för vasteras.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 31 augusti 2020.

Testningsmetod

Under 2019 tog vi hjälp av en extern aktör för att göra en tillgänglighetsgenomgång. Vi använder också systemen Siteimprove och Sitevision för att dagligen fånga upp och åtgärda tillgänglighetsproblem. Resultatet av genomgången och vår egen självskattning har legat till grund för tillgänglighetsredogörelsen.

Vissa av våra digitala blanketter uppfyller inte kraven. Vi planerar att starta ett arbete med våra blanketter och digitala tjänster under 2021. Där tillgänglighet kommer vara en del.

Det finns dokument på vår webbplats som inte uppfyller kraven. Vi kommer att börja ett arbete med att granska dokumenten (till exempel informationsmaterial och instruktioner) under 2020.

Nämndhandling och protokoll

För att de ska vara signerade är våra protokoll inskannade. Det gör att de inte är tillgängliga. Eftersom besluten kommuniceras på andra sätt kommer vi inte göra annorlunda i nuläget.

Videosändningen av kommunfullmäktige hämtas från ett annat system som levereras av tredje part. Vi kan själva inte förändra det utan visar upp det via en så kallad iframe. Det gör att live-sändningen inte är tillgänglig fullt ut. Vi arbetar med att komma till rätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantören att tillgänglighetsanpassa sin lösning.

Informationen om Lediga jobb hämtas från ett separat system som levereras av tredje part. Vi kan själva inte förändra det utan visar upp det i en så kallad iframe, vilket för att informationen inte blir tillgänglig fullt ut. Vi arbetar med att komma till rätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Vi arbetar för att all vår videoproduktion ska vara textad. Utöver det gör vi en bedömning inför varje videoproduktion för att avgöra om det finns ett behov för syntolkning eller teckenspråk. Vi har det, i dagsläget, inte det som standard.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Vi återkommer normalt inom tre dagar.

Mejl: kontaktcenter@vasteras.se
Ring: 021-39 00 00

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.länk till annan webbplats

Hjälpte informationen på denna sida dig?