Visa sökformulär

Tillstånd och regler

För att få använda offentlig plats för exempelvis försäljning, containeruppställning och skyltar behöver du oftast tillstånd från Polismyndigheten. Till offentlig plats räknas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg och parker. Definition av offentlig plats och platser som likställs med offentlig plats finns i ordningslagen.

Vad är det som gäller?

Tillstånd behövs för

 • Affischering
 • Allmänna sammankomster som demonstrationer
 • Byggetableringar, byggställningar, containrar och skyliftar
 • Cirkus/Tivoli
 • Försäljning från vagn
 • Försäljning utanför butik
 • Offentliga tillställningar som evenemang
 • Reklamskyltar
 • Säsongsförsäljning som till exempel julgranar
 • Torghandel        
 • Uteserveringar.
Internationell matmarknad från ovan med stånd och människor i röselse.

Internationell matmarknad.

Skapa ansökan

Steg 1
 • Skapa din ansökan och skicka in den till Polisen. Det gäller dock inte torghandel
 • Betala ansökningsavgiften till Polisen
 • Polisen skickar ut din ansökan till de remissintanser som berörs. Västerås stad är en sådan remissinstans.

Utredning

Steg 2
 • Västerås stad får in din ansökan
 • Västerås stad ser över ärendet och yttrar sig
 • Västerås stad skickar sitt yttrande till Polisen.

Beslut

steg 3
 • Polisen beviljar eller avslår din ansökan
 • Om din ansökan beviljas ska du betala en avgift till Västerås stad
 • Om du får avslag är det till Polisen du ska överklaga.

Normalt sett är det Polismyndigheten som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig plats. Undantaget är torghandel där Västerås stad ger tillstånd.
Det går att överklaga ett kommunalt beslut och då vänder du dig till Förvaltningsrätten.

Affischering

I centrum finns två affischeringstavlor. De finns i korsningarna Hantverkargatan-Sturegatan och Smedjegatan-Vasagatan. För dessa två platser behövs inte tillstånd.

Utanför centrum finns fem platser där du kan affischera om affischeringen är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk.

Västerås stad har flera platser att erbjuda för cirkusaffischering, evenemangsaffischering och valaffischering.

Affischeringskartanlänk till annan webbplats
När du öppnat kartan: Klicka på Meny längst uppe till höger så kan du välja vilken typ av affischeringsplatser du vill se.

Villkor för affischering

 • Skyltar ska placeras på grönyta, minst tio meter från vägbanekant
 • Skyltar får inte sättas på vägmärkes- och belysningsstolpar
 • Tillåten maxstorlek är 3 meter bred och 1,5 meter hög
 • Affischtavlorna får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas ner senast tre dagar efter evenemanget.

Försäljning från vagn

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Försäljning från vagn är tillåtet på två platser i centrala Västerås. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciell hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning.
Det går också bra att hyra plats för uppställning av en större varubil, till exempel en fiskbil eller liknande.

Byggetablering, byggställningar, containrar och skyliftar

Vid byggetablering krävs alltid tillstånd för arbetsbodar, byggställningar, skyliftar med mera. Detsamma gäller containrar. De ska dock i första hand placeras på privat mark. Om en container av någon anledning måste stå på offentlig plats, till exempel på gatan, krävs ett Polistillstånd.

Det är enterprenörens ansvar att sätta upp byggskyltar. De ska tydligt informera om vad som pågår, vem som är entreprenör, ha kontaktuppgifter till ansvarig samt hur leverantörer lättast hittar till byggverksamheten.

Ansökan om byggetableringlänk till annan webbplats

Information om bygglov för byggplatsskylt

Polistillståndlänk till annan webbplats

Försäljning utanför butik

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför butiken behöver du ha ett Polistillstånd enligt ordningslagen. Polisen tar ut en avgift för att hantera din ansökan.

Polistillståndlänk till annan webbplats

Viktigt tillägg: Som ett led i att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin får butiker ha försäljning utanför butiken, utan att betala avgift för markupplåtelse till Västerås stad. Däremot får de precis som tidigare betala en tillståndsavgift till Polismyndigheten. Det hela är ett försök som gäller från 26 mars till 31 augusti.

Läs mer om Västerås stads slopade avgift för försäljning utomhus

Reklamskyltar och banderoller

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram. Banderoller är endast tillåtna på särskilt utvalda platser i Västerås innerstad. Information om platserna lämnas av Västerås Citysamverkan.

Offentliga tillställning och allmän sammankomst

Offentlig tillställning som till exempel evenemang: Västerås stad arrangerar tillsammans med olika aktörer tillställningar som stadsdelsfester, marknader och festivaler. Dessa evenemang vänder sig till allmänheten och sker på offentlig plats. Därför krävs tillstånd enligt ordningslagen.

Allmän sammankomst som demonstration och manifestation: Tillstånd krävs alltid för allmänna sammankomster. Du ansöker hos Polisen.

Polistillståndlänk till annan webbplats

Lokala ordningsföreskrifterPDF

Avgifter för att hyra offentlig platsPDF

Torghandel

Västerås stad har två torg för torghandel: Stora Torget och Bondtorget. Stora Torget är beläget mitt i centrum. Här kan man köpa blommor, grönsaker och frukt sex dagar i veckan.

För intresseanmälan om torgplats kontaktar du Västerås stad. I samband med att du får beslut om torgplats skriver du ett avtal med Västerås stad. Betalning sker i förväg via faktura.

Torghandelns öppettider är:

Måndag-lördag 07-19 (helgfria dagar)

Under juni, juli, augusti och december sker försäljning helgfria dagar klockan 07-20 och på helgdagar klockan 10-20.

En torgplats är 4x4 meter och kostar 230 kronor per dag. En plats i tre månader kostar 4460 kronor.

Bondtorget har ingen traditionell torghandel utan här arrangeras ofta marknader av olika slag. Bondens egen marknad hyr torget några dagar under året. På Bondtorget krävs Polistillstånd.

Ordningsföreskrifter för torghandelPDF

Polistillståndlänk till annan webbplats

Avgifter för att hyra offentlig platsPDF

Uteserveringar

Ansökan om ute­servering ska göras hos Polis­myndigheten senast den 15 februari.

Vid ansökan om uteservering görs en bedömning av lägen för uteserveringen, tillgängligheten samt hur trafiksituationen ser ut. Utformningen ska anpassas till stadsmiljön. De flesta uteserveringar kräver inget bygglov då möbler ställs direkt på marken och det används lösa parasoll eller markiser.

Vi är restriktiva med att ge tillstånd till uteserveringar på trädäck eller som en tillfällig byggnad exempelvis med tak eller som ett tält. Anledningen är att tillgängligheten försämras.

Om du behöver bygga upp din uteservering på ett däck eller som en tillfällig byggnad, exempel­vis med tak eller som ett tält ska du söka bygg­lov. Även fasta icke hop­fällbara parasoller eller markiser och konstruktioner till dessa kan kräva lov. Om byggnaden du vill bygga ute­servering intill är av kultur­historisk betydelse ska du alltid ta kontakt.

När du ska ansöka om uteservering ska du skicka in

 • Ansökningsblankett
 • Måttsatt planritning på uteserveringen, där även del av befintlig byggnad och gata syns
 • Fasadritning på uteserveringen (krävs enbart vid bygglov)
 • Ritning över möbleringen.

Polistillståndlänk till annan webbplats

Ansökan om bygglovWord

Information om bygglov för uteservering

För att uteserveringarna ska se trevliga ut och fungera bra med tillgänglighet finns det några riktlinjer. En individuell bedömning görs i varje enskilt fall för att se hur uteserveringen kan passa in i stadsmiljön. Vår rekommendation är att ta del av Västerås stads råd och riktlinjer innan ansökan skickas in.

Riktlinjer för uteserveringarPDF


Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?