Visa sökformulär

Tillstånd och regler, offentliga platser

För att få använda offentlig plats för exempelvis försäljning, containeruppställning och skyltar behöver du oftast tillstånd från Polismyndigheten. Till offentlig plats räknas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg och parker. Definition av offentlig plats och platser som likställs med offentlig plats finns i ordningslagen.

Vad är det som gäller?

Fram till 31 december 2021 behöver uteserveringar inte betala någon avgift för att hyra kommunal mark. Butiker som har försäljning utanför butiken behöver inte heller betala avgift för att hyra kommunal mark. Däremot måste de betala för polistillstånd. Torghandlare slipper torghandelsavgiften.

Tillstånd behövs för:

 • Affischering
 • Allmänna sammankomster som demonstrationer
 • Byggetableringar, byggställningar, containrar och skyliftar
 • Cirkus/tivoli
 • Försäljning från vagn
 • Försäljning utanför butik
 • Offentliga tillställningar som evenemang
 • Reklamskyltar
 • Säsongsförsäljning som till exempel julgranar
 • Torghandel        
 • Uteserveringar

Så här gör du

Internationell matmarknad från ovan med stånd och människor i röselse.

Internationell matmarknad.

Normalt sett är det Polismyndigheten som lämnar tillstånd för att du ska få använda offentlig plats. Undantaget är torghandel där Västerås stad ger tillstånd. Det går att överklaga ett kommunalt beslut och då vänder du dig till Förvaltningsrätten.

Steg 1

Skapa ansökan

 • Skapa din ansökan och skicka in den till Polisen. Det gäller dock inte torghandel
 • Betala ansökningsavgiften till Polisen
 • Polisen skickar ut din ansökan till de remissinstanser som berörs. Västerås stad är en sådan remissinstans.
Steg 2

Utredning

 • Västerås stad får in din ansökan
 • Västerås stad ser över ärendet och yttrar sig
 • Västerås stad skickar sitt yttrande till Polisen.
steg 3

Beslut

 • Polisen beviljar eller avslår din ansökan
 • Om din ansökan beviljas ska du betala en avgift till Västerås stad
 • Om du får avslag är det till Polisen du ska överklaga.

Affischering

I centrum finns två affischeringstavlor. De finns i korsningarna Hantverkargatan-Sturegatan och Smedjegatan-Vasagatan. För dessa två platser behövs inte tillstånd. Utanför centrum finns fem platser där du kan affischera om affischeringen är av tillfällig karaktär och inte för kommersiellt bruk. Västerås stad har flera platser att erbjuda för cirkusaffischering, evenemangsaffischering och valaffischering.

Affischeringskartanlänk till annan webbplats

När du öppnat kartan: Klicka på Meny längst uppe till höger så kan du välja vilken typ av affischeringsplatser du vill se.

Villkor för affischering

 • Skyltar ska placeras på grönyta, minst tio meter från vägbanekant
 • Skyltar får inte sättas på vägmärkes- och belysningsstolpar
 • Tillåten maxstorlek är 3 meter bred och 1,5 meter hög
 • Affischtavlorna får sättas upp tidigast två veckor före evenemanget och ska plockas ner senast tre dagar efter evenemanget.

Reklamskyltar och banderoller

Trottoarerna ska hållas så fria som möjligt från reklamskyltar av olika slag och annat som bidrar till en stökig och svårframkomlig miljö. Så kallade trottoarpratare är inte tillåtna eftersom synskadade och rörelsehindrade får problem att ta sig fram. Banderoller är endast tillåtna på särskilt utvalda platser i Västerås innerstad. Information om platserna lämnas av Västerås Citysamverkan.

Byggetablering, byggställningar, containrar och skyliftar

Vid byggetablering krävs alltid tillstånd för arbetsbodar, byggställningar, skyliftar med mera. Detsamma gäller containrar. De ska dock i första hand placeras på privat mark. Om en container av någon anledning måste stå på offentlig plats, till exempel på gatan, krävs ett polistillstånd.

Det är entreprenörens ansvar att sätta upp byggskyltar. De ska tydligt informera om vad som pågår, vem som är entreprenör, ha kontaktuppgifter till ansvarig samt hur leverantörer lättast hittar till byggverksamheten.

Ansök om byggetableringlänk till annan webbplats

Information om bygglov för byggplatsskylt

Sök polistillstånd för att använda offentlig platslänk till annan webbplats

Försäljning från vagn

Försäljning av varor som inte sker från något fast försäljningsställe hänvisas till ett antal bestämda platser i city. Försäljning från vagn är tillåtet på två platser i centrala Västerås. Du behöver polistillstånd för att få använda dessa platser och det tas speciell hänsyn när det gäller framkomlighet och renhållning.
Det går också bra att hyra plats för uppställning av en större varubil, till exempel en fiskbil eller liknande.

Försäljning utanför butik

Om du driver en butik och vill visa upp och sälja exempelvis kläder eller blommor utanför butiken behöver du ha ett Polistillstånd enligt ordningslagen. Polisen tar ut en avgift för att hantera din ansökan.

Sök polistillstånd för att använda offentlig platslänk till annan webbplats

Torghandel

Västerås stad har två torg för torghandel: Stora torget och Bondtorget. Stora torget är beläget mitt i centrum. Här kan man köpa blommor, grönsaker och frukt sex dagar i veckan.

För intresseanmälan om torgplats kontaktar du Västerås stad. I samband med att du får beslut om torgplats skriver du ett avtal med Västerås stad. Betalning sker i förväg via faktura. En torgplats är 4x4 meter och kostar 230 kronor per dag. En plats i tre månader kostar 4460 kronor.

Torghandelns öppettider är måndag-lördag 07-19 (helgfria dagar). Under juni, juli, augusti och december sker försäljning helgfria dagar klockan 07-20 och på helgdagar klockan 10-20.

Bondtorget har ingen traditionell torghandel utan här arrangeras ofta marknader av olika slag. Bondens egen marknad hyr torget några dagar under året. På Bondtorget krävs polistillstånd.

Ordningsföreskrifter för torghandelPDF

Sök polistillstånd för att använda offentlig platslänk till annan webbplats

Sök polistillstånd för offentlig tillställninglänk till annan webbplats

Avgifter för att hyra offentlig platsPDF

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Västerås får en direktlänk till EU

  Västerås stad vill öka kunskapen om och minska avståndet till EU. Därför har stadsledningskontoret, på uppdrag av kommunstyrelsen, ansökt om att få öppna ett Europa Direkt. Nu är det klart att Västerås får öppna ett Europa Direkt redan i maj i år.

 • Fler fiskar fixar faunapassagen

  Förra året vandrade nio aspar upp i Svartån. I år passerade nio aspar faunapassagen på en enda förmiddag. Den 20 april i år har över 40 aspar passerat faunapassagen och ytterligare aspar står på kö nedströms Turbinbron och är på gång att simma in i faunapassagen.