Visa sökformulär

Villkor för uthyrning av elsparkcyklar

När ett företag hyr ut elsparkcyklar söker det företaget tillstånd hos Västerås stad för att få bedriva verksamheten i staden.
Villkoren nedan visar hur tillståndshavaren (uthyraren) ska hantera sina elsparkcyklar under tillståndstiden. Längst ner finns en karta som visar var det råder parkeringsförbud och hastighetsbegränsningar.

Platser för uppställning

 • Uthyraren har rätt att placera ut elsparkcyklar för uthyrning på utpekade platser.
 • Uthyraren får inte ställa ut något annat än elsparkcyklar på de utpekade platserna.
 • Uthyraren är skyldig att på egen bekostnad ta bort elsparkcyklar inom det upplåtna området om Västerås stad kräver det.
 • Uthyraren ska skyndsamt plocka bort trasiga eller av andra skäl obrukbara elsparkcyklar från de utpekade platserna.

Kommunikation

 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om att elsparkcyklar inte får lämnas hindrande, trafikfarligt eller i strid mot andra bestämmelser i trafikförfattningar. Särskilt ska framkomligheten för personer med rörelsenedsättning eller synnedsättning beaktas.
 • Uthyraren ska, utöver det som nämns i punkten ovan, aktivt uppmuntra sina kunder att parkera rätt genom kommunikation i sina egna kanaler.
 • Uthyraren ska ha lättillgängliga kontaktuppgifter (mailadress, telefonnummer etc.) för felanmälan eller andra frågor.
 • Uthyraren ska löpande informera sina kunder om vilka trafikregler som gäller för elsparkcyklar.
 • Uthyraren ska ha en organisation för att ta emot och åtgärda synpunkter samt skyndsamt flytta fordon som står olämpligt uppställda, ligger ner eller är trasiga. I de fall Västerås stad eller stadens entreprenörer behöver flytta ett fordon sker det på tillståndshavarens/fordonsägarens bekostnad.

Ordning

 • Uthyraren ska säkerställa att elsparkcyklarna inte utgör ett hinder i det kommunala arbetet, såsom för barmarksrenhållning eller snöröjning.
 • Västerås stad ersätter inte elsparkcyklar som förstörs eller skadas om de ligger eller står hindrande för barmarksrenhållning, snöröjning eller liknande.
 • Västerås stad påtar sig inga kostnader i samband med upplåtelsen. Uthyraren är ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador på mark och egendom eller som drabbar tredje man.
 • Vid evenemang eller andra tillfällen av stor betydelse för framkomligheten kan staden kräva att tillfälliga begränsningar följs.
 • Uthyraren ska anpassa sin tjänst avseende till exempel hastighet, förbud att framföra fordonet och möjlighet att avsluta resa enligt aktuella anvisningar från staden.
 • Uthyraren garanterar att fordon som är trasiga eller av annat skäl obrukbara ska tas ur drift inom ett dygn från att uthyraren får kännedom om detta.
 • Uthyraren ska säkerställa att alla fordon är i kördugligt skick och säkra att använda.
 • Uthyrarens uppställning av elsparkcyklar ska ge ett ordnat intryck.

Delning av data

Uthyraren ska, efter förfrågan, dela följande anonymiserade data till Västerås stad

 • Antal elsparkcyklar i drift vid varje tidpunkt
 • Var elsparkcyklarna finns
 • Var en resa börjar och slutar
 • Antal resor per vardag och helg
 • Vilka områden där elsparkcyklar är tillgängliga

Karta över Västerås city

Kartan nedan visar var det råder parkeringsförbud och var det finns hastighetsbegränsningar för elsparkcyklar.

Det råder parkeringsförbud på flera platser i Västerås, bland annat längs Svartån, på bron vid Lillåudden samt vid Djäkneberget, Vasaparken och Östra Kyrkogården.

Det här händer i Västerås

 • Arkeologidagen på Anundshög

  En heldag för hela familjen. Med stridsuppvisning av Stockholms Fria Vikingar, arkeologiutgrävning för barnen och mycket annat.

 • Pettersbergsdagen

  Pettersbergsdagen är en stadsdelsfest för hela familjen arrangerat av olika verksamheter och föreningar verksamma på Pettersberg. Kom och ha skoj tillsammans. Ta med vänner och familj!

Nytt i Västerås

 • Laxar i faunapassagen

  Flera laxar, upp till cirka en meter långa och uppskattningsvis tio kg tunga har under hösten vandrat upp i Svartån via faunapassagen vid Turbinbron i Västerås. Laxarna verkar vara tre honor och en hanne. De största är cirka en meter långa och väger uppskattningsvis cirka tio kg. Åldern uppskattas ...

 • Välkommen till öppet hus på gymnasieskolor

  Under hösten och våren bjuder de kommunala och fristående gymnasieskolorna i Västerås in till öppet hus. Blivande gymnasieelever får information om skolornas program, inriktningar och profiler.