Visa sökformulär

Nya tomter vid Semaforvägen

Västerås stad och Mälarenergi förbereder mark för att skapa fyra nya styckebyggartomter vid Kvarnbacksvägen. Vi skapar en ny gata genom att förlänga den norra delen av Semaforvägen. Till tomterna kommer också nya ledningar för fiber, vatten och avlopp.

Om villatomterna

Tomterna gäller för byggnation av enbostadshus. De är ännu inte prissatta, men kommer att finnas tillgängliga via Bostad Västerås och förmedlas via deras bostadskö. Vi beräknar att de läggs ut för försäljning runt årsskiftet.

Begränsad framkomlighet och visst buller

Det kan stundtals vara begränsad framkomlighet längs Kvarnbacksvägen och norra delen av Semaforvägen, men du kommer alltid att kunna ta dig till och från din bostad. Vi beklagar om arbetet medför visst buller och ska försöka bli klara så snabbt vi kan.

Preliminär tidplan

 • Byggstart sker under vecka 36.
 • Allt beräknas vara klart i slutet av november.
 • Vår målsättning är att hinna asfaltera sträckan under hösten, men detta styrs lite av väderleken.
 • Tomterna läggs ut på försäljning via Bostad Västerås runt årsskiftet.

Vill du veta mer?

Se plankarta och beskrivning för detaljplanen Dp475 under relaterade dokument nedan.

Karta över området

Kartbild över de nya tomterna längs Kvarnbacksvägen. Det är fyra gröna rutor som ligger samlat längs gatan. Ovanför dessa ligger en grå sträcka som visar var den nya gatanska gå, det vill säga förlängningen av Semaforvägen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Nordic City Network träffas i Västerås under tre dagar

  Den 27 september anländer samhällsplanerare från 11 nordiska städer till Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Under tre dagar ska besökarna tillsammans med tjänstepersoner från Västerås stad jobba utifrån temat innerstadens utveckling, med särskilt fokus på trygghet och inklu...

 • Krisberedskapsveckan 26 september till 2 oktober

  Under vecka 39 pågår informationskampanjen Krisberedskapsveckan i hela landet. Det är Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap, MSB, som står bakom den årliga informationskampanjen som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Här kan du läsa mer om kampanjen och vad Västerås stad ...

 • Miljövänligare asfalt på Björnön

  På Björnön lades på onsdagen asfalt där en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen bytts ut mot en restprodukt från skogen. Under fem år ska försöket med miljövänligare asfalt utvärderas.