Visa sökformulär

Rudbeckianska 400 år

I maj 2023 fyller Sveriges äldsta gymnasium, Rudbeckianska gymnasiet, 400 år. Inför jubileet ska närområdet rustas med bland annat ny markvärme, markbeläggning och ett nytt konstverk skapat av Ann-Sofi Sidén.

Finare och bättre närområde

 • Vi förnyar matarledning och markvärmeslingor på gång- och cykelvägen vid Rudbeckianska gymnasiet
 • lägger ny beläggning som är en del av ett nytt konstverk av konstnären Ann-Sofi Sidén
 • planterar fina blomsterrabatter
 • rustar del av skolgården med ny beläggning, soffor, bord, papperskorgar och cykelställ

Arbetet påverkar framkomligheten

Gång- och cykelvägen mellan Biskopsgatan och Skolgatan kommer att vara helt eller delvis avstängd under byggtiden. Alternativa gång- och cykelvägar finns längs Vasagatan och Västra Kyrkogatan.

Preliminär tidplan

 • Arbetet startar den 13 juni 2022 och beräknas vara klart under hösten samma år.
 • Installation av Ann-Sofi Sidéns nya konstverk ”Lekplatsen” sker under våren 2023. Ann-Sofi Sidén är en av Sveriges mest betydande konstnärer. Västerås konstmuseum ansvarar för genomförandet av konstprojektet, i samarbete med konstnären.
 • Jubileumsfesten pågår mellan den 24 och 31 maj 2023. Det är Västerås stad, Rudbeckianska gymnasiet, Sällskapet Arosbröderna och Svenska kyrkan som arrangerar jubileet tillsammans.

Läs mer om jubileet "Rudbeckianska 400 år" och konstverket "Lekplatsen"

Karta över området

Kartbild över de platser som påverkas vid Rudbeckianska gymnasiet. Det är gång och cykelbanan, skolgården och planteringsytorna.

Kartan visar ungefärligt arbetsområde vid Rudbeckianska gymnasiet. Avspärrningarna kommer att ändras under arbetets gång.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Byte till moderna LED-armaturer

  Nu byter vi runt 2000 armaturer på Bjurhovda, Brandthovda, Skiljebo och Klockartorpet. Det blir moderna LED-armaturer som förväntas minska energiförbrukningen med mellan 60 och 70 procent. Även den tidigare obelysta gång- och cykelvägen på sträckan Hälla-Lista får ny LED-belysning.

 • Flera asfalteringar runt om i Västerås

  Under de närmaste veckorna kommer vi att genomföra flera asfalteringsarbeten i Västerås. Samtliga sker kvälls- och nattetid och kan innebära visst buller. Vi ska försöka bli klara så snabbt vi kan.