Visa sökformulär

Kopparbergsvägen

Från och med den 9 augusti rustar vi delar av Kopparbergsvägen, mellan Metallverksgatan och E18. Sammanlagt handlar det om en cirka 270 meter lång sträcka.

Kylan försenar

På grund av kyla blir arbetet med upprustning av Kopparbergsvägen inte helt färdigställt i år.

Det som återstår att utföra vår 2022 är några mindre ytor med kantsten- och smågatstenssättning, det sista lagret asfalt på vägen, vägmarkering av körfält, grässådd och plantering.

Bättre trafiksäkerhet och finare ytor

Kopparbergsvägen är en av entréerna till centrum och är i stort behov av upprustning och modernisering. Bland annat behöver busshållplatsen och utfarten vid Metallverksgatan utformas för den ökade trafikmängd som väntas när det byggs bostäder längs Kopparbergsvägen.

Det här kommer vi att förbättra

  • Två gång- och cykelöverfarter hastighetssäkras med fartgupp
  • Busshållplatsen Tegnér i körriktning från city, flyttas söder om Metallverksgatan
  • Busshållplatsen Tegnér i körriktning mot city rustas
  • Ny asfalt på körbanan samt på gång- och cykelbanan mot Tegnérlunden
  • Ny belysning
  • Ny stensättning
  • Finare växtlighet: träd, buskar, lökplanteringar och gräs planteras så att gatan får ett mer inbjudande utseende.
Illustration över kartnål med projektnummer 78, Kopparlunden Etapp 1, E18 - Norra Ringvägen

Hållplats Tegnér flyttas tillfälligt

Hållplats Tegnér på VL linje 6 och UL linje 773 och 774 flyttas tillfälligt i båda riktningar. Resenärer hänvisas till de tillfälliga hållplatserna vid Östra Ringvägen, cirka 170 meter före respektive efter ordinarie hållplats, se grön markering på kartan. Vid frågor om busstrafiken, kontakta VL respektive UL.

vl.se Länk till annan webbplats.

ul.se Länk till annan webbplats.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer en fil i vardera riktning att vara öppen för trafik. Gång- och cykeltrafiken leds om via två alternativa vägar, se röd markering på kartan.

Karta över Kopparbergsvägen.

Karta över omledningsväg för gång- och cykeltrafik, se röd markering, samt var de tillfälliga busshållplatserna finns, se grön markering.


Om Kraftsamling

Kraftsamling är ett samverkansarbete mellan Västerås Citysamverkan, fastighetsägare, företag, organisationer och Västerås stad för att tillsammans utveckla Västerås city.

vasterascity.com/kraftsamling/ Länk till annan webbplats.

Västerås Citysamverkans startsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?