Visa sökformulär

Björnöbron

Det har blivit enklare och säkrare att ta sig till och från Björnön. En ny och bredare bro ersätter den gamla.

Illustration över nya Björnöbron

Björnöbron. Illustration: Degree of freedom engineers

Vad händer vid Björnöbron?

Februari: Den gamla bron har rivits liksom den tillfälliga bro som byggdes mellan den gamla och nya bron.
Anslutningar till nya bryggor ska byggas vid den gamla brons landfäste och under våren planteras träd och växter och gräsytor kommer på plats.

I slutet av maj väntas hela projektet vara klart.

Vinterbild på Björnnöbron

Om projektet

Den gamla betongbron mellan fastlandet och Björnön var klar 1954. Den var enfilig och och klarade inte längre vikten från brandbilar. Därför behövde den ersättas. Den nya stålbron är tvåfilig och har separerad gång- och cykelbana.

Hur går brobygget till?

Först flyttades tusentals musslor för att de inte ska störas av arbetet. Själva bygget börjar med att barriärer byggs för att hålla vattnet borta. Sedan görs formar där bropelarna gjuts. Därefter byggs bron på land och skjuts ut på plats.

Påverkar bygget djurlivet?

Nej, det ska det inte göra. Mellan mars och september får arbete inte ske i vattnet för att grumlingen inte ska störa fiskar och andra vattenlevande djur.

Vad kostar det?

Kostnaden är beräknad till cirka 103 miljoner kronor.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Hitta hit

Hitta hit