Kvinnojour

Kvinnojouren hjälper kvinnor
som har blivit slagna och behöver hjälp.
På Kvinnojouren arbetar kvinnor
som vill hjälpa andra kvinnor.
Ring till Kvinnojouren 021 12 67 80
eller 021 12 67 60.

Publicerad

Senast ändrad