Funktionsnedsättning

Om du har ett funktionsnedsättning
kan du få hjälp av Västerås stad.
Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS,
avgör vem som har rätt att få hjälp.

Hjälpen kan vara att få en särskild bostad
eller ett arbete som passar dig.
Du kan också få hjälp med
att göra saker på din fritid.

I Västerås finns flera olika boenden
för dig som har en funktionsnedsättning.

Om du vill fråga något
kan du ringa till 021-39 27 25.

Publicerad

Senast ändrad