Äldreomsorg


När du är gammal får du bo kvar
i ditt eget hem så länge du vill.
Om du inte kan bo kvar hemma
kan du få flytta till ett äldreboende.

När du är gammal ska du få
den hjälp som du har rätt till.

Hjälpen kan till exempel vara
att du får ett larm hemma,
eller att du får dusch istället för badkar.

Du kan också få hjälp av hemtjänsten.
Hemtjänsten hjälper till med
till exempel mat och städning.

För att få mer information ring
kan du ringa 021 39 27 25.
Säg att du vill prata med en
biståndshandläggare.

Publicerad

Senast ändrad