Äldreboenden

Om du inte kan bo kvar hemma
kan du bo i ett äldreboende.
På äldreboendet finns personal som kan hjälpa
dig med det du behöver dygnet runt.

Det finns många olika äldreboenden.
Vill du veta mer kan du ringa till kontaktperson.

Om du tar hand om en släkting eller en vän
som är sjuk eller behöver extra hjälp
kan du få stöd av kommunen.
Du kan till exempel få träffa andra
som också tar hand om en släkting eller vän.

Om du vill fråga något
kan du ringa 021 39 27 25.

Publicerad

Senast ändrad