Vad är en kommun?

Det finns 290 kommuner i Sverige.
Kommunerna ska se till att det finns förskolor,
skolor, omsorg för äldre personer
och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska också ordna
så att det finns gator,
avlopp, rent vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Räddningstjänsten, biblioteket och badhuset
är också en del av kommunen.
Kommunen bestämmer även
hur personer som bor i kommunen
får bygga.

För att sköta allt i kommunen behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.

Kommunen får också
pengar från staten.

Publicerad

Senast ändrad