Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning som gör
det arbete som nämnden bestämmer.
Personalen som arbetar på en förvaltning
kallas tjänstemän.

Tjänstemän är anställda av kommunen.
Tjänstemän är inte politiker. 

Publicerad

Senast ändrad