Visa sökformulär

Information om Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten säger nu
att det är mycket hög risk att coronaviruset
sprids i samhället.
Därför är det viktigt att du följer de här råden:

 • Stanna hemma om
  du känner dig sjuk med snuva,
  hosta eller feber,
  även vid lindriga symtom.
 • Gör inga besök på äldreboenden
  eller sjukhus som absolut inte kan undvikas.
  Låt bli sådana besök helt
  om du känner dig sjuk.
 • Tvätta händerna ofta
  med tvål och varmt vatten.

Mer information hittar du på
www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Besöksförbud på Västerås stads boenden

Västerås stad har infört besöksförbud
på äldreboenden, servicehus,
gruppbostäder och psykiatriboenden.
Just nu får du alltså inte besöka någon
som bor på ett sådant boende.
Besöksförbudet är ett sätt att
minska smittspridningen.

Kontakta boendets enhetschef
om du har särskilda skäl för ett besök.
Det är enhetschefen som bestämmer
om det går att göra undantag från förbudet.

Besöksförbudet gäller inte servicebostäder
eller trapphusboenden.

Stängda mötesplatser för äldre

Västerås stads mötesplatser för äldre
är stängda för tillfället.
Mötesplatser som finns i ett äldreboende
eller servicehus håller öppet
för de som bor där.
För alla andra är det stängt.

Västerås stad har ingen uppsökande verksamhet

Några äldre personer i Västerås
har fått besök hemma
av personer som sagt
att de kommer från Västerås stad.
De har sagt att de vill
informera om coronaviruset.
Det stämmer inte.

Västerås stad besöker INTE
äldre personer i deras hem
för att informera om coronaviruset.
Förmodligen är det bedragare
som vill lura äldre på något sätt.

Om Västerås stad skulle vilja
informera personer i deras hem
skulle vi berätta om det i förväg,
bland annat på den här webbplatsen.

Barn och elever i Västerås stads förskolor och skolor

Barn och elever som är friska
ska gå i skolan som vanligt.

Alla som har symtom på luftvägsinfektion
ska stanna hemma.
Det gäller även vid milda symtom.
Det är viktigt att inte smitta andra.

Symtom på luftvägsinfektion är:

 • sjukdomskänsla
 • huvudvärk
 • nysningar
 • snuva
 • täppt näsa
 • halsont
 • hosta
 • feber

Gör en sjukanmälan som vanligt
om ditt barn har symtom.
Barn och elever ska vara hemma
minst två dygn extra
efter att de blivit friska
innan de går tillbaka till förskola eller skola.

Västerås stad följer instruktioner från experter

Västerås stad följer instruktioner från
Region Västmanlands smittskyddsläkare
och Folkhälsomyndigheten.

Västerås stads förvaltningar, bolag
och kommunalförbund planerar
för att klara sina uppdrag
även vid ett eventuellt större
utbrott av viruset.