Skola

Grundskolan har 9 årskurser.
Det finns 60 olika skolor i Västerås.
42 av grundskolorna är kommunala
och 18 är fristående.

De flesta grundskolor har även förskoleklass.

Förskoleklass börjar barn i vid 6 års ålder.
Vid 7 års ålder börjar barnen i grundskolan.

Publicerad

Senast ändrad