Förskola och familjedaghem

Förskola

Barn kan gå på förskola i Västerås.
Förskola kallas också för dagis.
Barnen kan börja
när de är 1 år
och gå i förskola till de är 6 år.

Familjedaghem

Det finns också familjedaghem.
Familjedaghem kallas också dagmamma.
På familjedaghem kan barn
som är mellan 1 och och 6 år gå,
och då är barnen hemma
hos en dagbarnvårdare.

För att söka om plats på
förskolan eller på familjedaghem,
ring 021-39 00 00.

Öppna förskolan

Det finns 10 olika öppna förskolor
i Västerås.
Dit kan du gå med ditt barn om du är
arbetslös, sjukskriven eller föräldraledig.
Öppna förskolan kostar inget
och du behöver inte anmäla dig.

Publicerad

Senast ändrad