Visa sökformulär

Tjänster och blanketter

Du kan leta bland alla tjänster och blanketter i bokstavsordning. Letar du till exempel efter anmälan till förskolan kan du avgränsa söket till området Barn och utbildning.

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan/ärende. På sidan om personuppgifter kan du läsa mer om varför och hur länge dina personuppgifter behandlas samt om dina rättigheter som registrerad.

Läs mer på sidan om personuppgifter

Tjänster och blanketter A-F

 
A
B
D
E
F

Tjänster och blanketter G-N

 
G
H
K
  • Klagomål - som gäller miljö, hälsa eller livsmedel. (tjänst) I den här e-tjänsten kan du till exempel anmäla klagomål på din boendemiljö, störande verksamheter, nedskräpning, buller eller bristande hygien. Om du misstänker att du har blivit matförgiftad så ska du använda vår e-tjänst för att anmäla misstänkt matförgiftning i stället för den här tjänsten.
  • Komplettera pågående byggärende (tjänst) I den här e-tjänsten kan du skicka in kompletteringar i ett byggärende som pågår
  • Kontrollplan mallWord 38.8 kB ReadSpeaker Lyssna Tom mall för att skapa en kontrollplan i samband med bland annat bygglov
  • Kontrollplan, exempelPDF 43.3 kB ReadSpeaker Lyssna Exempel på hur du kan skriva din kontrollplan i samband med bygglov
L
M
N

Tjänster och blanketter O-T

 
P
R
S
T

Tjänster och blanketter U-Ö