Visa sökformulär

Visselblåsarfunktion

Så fungerar anmälan

I detta webbformulär kan du anmäla om du upptäckt korruption, oegentligheter eller allvarliga missförhållanden som rör Västerås stads verksamhet. Svara på så många av frågorna som möjligt och ge utförlig information så att det kan göras en så grundlig utredning som möjligt kopplat till din anmälan. Obligatoriska frågor är markerade med *.

Genom offentlighetsprincipen kan andra begära att få ta del av den information som inkommer till Västerås stad om informationen inte är sekretessbelagd. Lämna därför inte personuppgifter eller namn i din anmälan om du önskar vara anonym.

Anmälningsformulär

Vilken typ av oegentlighet vill du anmäla?  * (obligatorisk)

Kontaktuppgifter för fortsatta/kompletterande uppgifter. För det fall du vill vara anonym men vill vara tillgänglig för att lämna fortsatta/kompletterande uppgifter kan du antingen ringa upp visselblåsarfunktionen om några veckor och hänvisa till de uppgifter du lämnat via detta formulär eller ange dina uppgifter nedan, så kontakter vid dig. Tänk på att använda en anonym e-postadress eller ett anonymt telefonnummer.
Om du vill bli kontaktad via mejl.
Om du vill bli kontaktad via mejl.

Om du vill bli kontaktad via telefon.
Om du vill bli kontaktad via telefon.

Har du tillgång till någon form av dokumentation eller har du uppgifter om att det finns dokumentation? (Till exempel dokument, foto, film, epost, skärmdump med mera). Av tekniska skäl kan filerna du bifogar totalt vara maximalt 10 MB. Konvertera dina filer till mindre storlek om det är möjligt, eller skicka filerna med en zippad mapp. Om du behöver skicka större filer, rekommenderar vi att du skickar dessa med post (lagrade på till exempel ett USB-minne) till: Västerås stad, Stadshuset, 721 87 Västerås. Märk brevet med ”visselblåsning”.
Hjälpte informationen på denna sida dig?