Visa sökformulär

 Information till utförare och leverantörer inom vård och omsorg gällande Coronaviruset

Vård- och omsorgsförvaltningen har här samlat frågor som utförare och leverantörer har ställt med anledning av Coronaviruset. Vi uppdaterar sidan löpande med nya frågor och svar efter hand. Senaste uppdateringen gjord 2020-03-24.

Frågor och svar angående våra verksamheter

Om du inte hittar svar på din fråga kan du skicka ett e-postmeddelande till nämndernas mejllådor: an@vasteras.se respektive nf@vasteras.se.

Fråga: Vi har kunder med många olika nationaliteter och språk, finns information om Corona på olika språk att tillgå?

Många myndigheter har sin information på olika språk på sina webbplatser. På krisinformation.se finns samlad information från de ansvariga myndigheterna. Västerås Stads webbplats går att översätta till valfritt språk. Det går även att få texten uppläst. Översättningsfunktionen finns på Västerås stads samlingssida om Coronaviruset:

https://www.vasteras.se/informationomcorona

Klicka på ”Translate” för att komma till översättningsfunktionen.

Som utförare/leverantör kan ni informera era kunder om denna funktion eller själva använda funktionen för att översätta text inför eventuella utskick till era kunder eller dylikt.

Fråga: Ska vi införa besöksförbud i vår verksamhet?

Regeringen har beslutat om att införa besöksförbud på alla äldreboenden från och med 1 april. Tidigare var det en uppmaning, men nu är det ett formellt beslut. Verksamhetsansvariga kan bevilja besök, men endast i undantagsfall.

Vi råder även andra typer av boenden att se över - och om möjligt skärpa - sina rutiner för besök. Västerås stads kommunala utförare har besöksförbud för äldreboenden/servicehus, gruppbostäder, korttidsboenden och psykiatriboenden. Beslutet gäller inte servicebostäder eller trapphusboenden.

Fråga: Vi har infört besöksförbud i våra boenden för att skydda de äldre som är en uttalad riskgrupp. Finns några undantag från besöksförbudet?

Undantag görs för nya kunder som ska flytta in. Nya kunder ska tas emot överallt. Anhöriga kan förbereda rum inför inflyttning men bör få information om besöksförbud i samband med det.

Undantag kan även göras till exempel i livets slutskede eller vid samordnade insatser såsom till exempel vårdplanering.

En dialog med ansvarig chef bör ske om hur undantag ska hanteras för att undvika smitta.


Fråga: Vad gäller för leveranser och besökare som inte är anhöriga?

De leveranser som enkelt kan överlämnas utanför eller i dörren bör göra det.

Exempel på leveranser/besök som kan komma till enheterna:

  • Postombud och tidningsombud
  • Apoteksleveranser
  • Hemtjänsten, för att till exempel hämta matlådor i restaurangen
  • Flytt- och städfirmor
  • Brandskyddskontroller

Exempel på besök som bör undvikas:

  • Hantverkare - om det inte är akut. Enhetschef avgör efter behov
  • Fotvården
  • Andra besök som kan läggas på framtiden


Fråga: Hur ska vi tänka kring våra kunders besök utanför våra verksamheter?

Vid kunders egna besök inom sjukvården, ta kontakt med sjukvården innan. Vid tillfällen då kund/patient behöver ledsagning av medarbetare görs individuell bedömning utifrån situation.

Vid besök hos frisör, tandläkare, butik med mera bör en individuell bedömning göras tillsammans med kund. Det gäller även privata angelägenheter såsom bröllop, begravning med mera.


Fråga: Vi bedriver daglig verksamhet enligt LSS. Kan vi tillfälligt stänga vår verksamhet i syfte att minska risken för smittspridning eller om flera blir sjuka?

Nej ni kan inte stänga verksamheten. Även daglig verksamhet ska upprätta en kris-/kontinuitetsplan där det ska framgå hur utföraren avser att arbeta förebyggande för att hindra smittspridning, hur personalförsörjning och prioriteringar ska ske.


Fråga: Vi bedriver daglig verksamhet. Om alla anställda skulle bli sjuka och vi tvingas stänga, får vi ändå ersättning?

Nej. Grunden för ersättning regleras i avtalet och där framkommer att ersättning ges för utförd verksamhet. Nämnderna har många leverantörer och utförare och flera av dem är mindre och nämnderna måste ha ett förhållningssätt som bygger på likabehandling.


Uppdaterad information avseende ovanstående fråga om ersättning vid utebliven/stängd verksamhet.

Regeringens pressmeddelande 2020-03-16:

Krispaket för svenska företag och jobblänk till annan webbplats


Hjälpte informationen på denna sida dig?