Visa sökformulär

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att svara för genomförandet av allmänna val till riksdag, regioner, landsting, kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar och eventuella extraval. Geografiska röstningsområden, valdistrikt samt val- och röstninglokaler är nämndens ansvar.

Utbildning

Webbstöd

För stöd med surfplatta, telefon eller annat vänd dig till nämndsekreteraren.

Lina Dahlström
021-39 30 31

lina2.dahlstrom@vasteras.se

     Stöd angående allmänna handlingar och registrering

         För stöd gällande allmänna handlingar/diarieföring vänd dig till registrator via myndighetsbrevlådan

         valnamnden@vasteras.se