Nämnden för idrott, fritid och förebyggande


Sammanträden och utbildningar

Utbildningar

Här kommer vi att publicera information om datum, tid och plats för kommande sammanträden, utbildningar och verksamhetsintroduktion för 2023 så snart nämnden har beslutat om detta.

Introduktionsdag 2022-12-06

Nämndens sammanträdesdagar 2023

Tisdag den 24 januari klockan 13:00
Tisdag den 21 februari klockan 13:00
Tisdag den 21 mars klockan 13:00
Tisdag den 25 april klockan 13:00
Tisdag den 23 maj klockan 13:00
Tisdag den 20 juni klockan 13:00
Tisdag den 29 augusti klockan 13:00
Tisdag den 26september klockan 13:00
Tisdag den 24 oktober klockan 13:00
Tisdag den 21 november klockan 13:00
Tisdag den 19 december klockan 13:00

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2023

Tisdag den 10 januari klockan 13:30
Tisdag den 7 februari klockan 13:30
Mådag den 6 mars klockan 13:30
Tisdag den 11 april klockan 13:30
Tisdagden 11 maj klockan 13:30
Tisdag den 8 juni klockan 10:00
Tisdag den 15 augusti klockan 13:30
Tisdag den 12 september klockan 13:30
Tisdag den 10 oktober klockan 13:30
Tisdag den 7 november klockan 13:30
Tisdag den 6 december klockan 13:30

Sammanträdesdagar 2023 enligt nämndensbeslut Pdf, 12.7 kB. 

Kommande nämndsammanträde under december 2022

  • Introduktion 2022-12-06 klockan 08:30-12:00
  • Extra nämndsammanträde 2022-12-06 klockan 13:00
  • Ordinarie nämndsammanträde 2022-12-20 kloclan 13:00

Adjungerade ledamöter till arbetsutskottet 2023

Här finns adjungerade ledamöter till arbetsutskottet. Pdf, 116.7 kB.

Stöd för dig som förtroendevald

För stöd med surfplatta, handlingar eller frågor kopplade till nämnden kan du vända dig till nämndsekreteraren för Nämnden för idrott, fritdi och förebyggande.

namndenforidrottfritidochforebyggande@vasteras.se