Miljö- och konsumentnämnden

Nämnden är den myndighet som ansvarar för den lokala tillsynen inom miljö- och konsumentfrågor i Västerås. 

Utbildning/Konferenser

Digital utbildning i alkohollagen och tobakslagstiftningen för förtroendevalda politiker
6 oktober 13:00-15:00

 


Webbstöd

För stöd med surfplatta eller andra frågor som rör nämndadministrationen vänd dig till nämndsekreteraren.

Frida Ramefelt
021-391356
frida.ramefelt@vasteras.se

För frågor som rör surfplattor kan du också vända dig till 

Daniel Katzman
021-391339
daniel.katzman@vasteras.se

Stöd angående allmänna handlingar och registrering

För stöd gällande allmänna handlingar/diarieföring vänd dig till registratorerna via myndighetsbrevlådan mhf@vasteras.se