Visa sökformulär

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering samt myndighetsutövning i samband med detaljplanering, bygglov samt för tillsyn av byggnadsverksamheten i Västerås. Nämnden ska främja en hållbar utveckling av Västerås så att staden blir attraktiv för framtidens västeråsare. Det handlar om att skapa infrastruktur för möten och föreningsliv, utbildning, boende och näringsliv samt vård och omsorg. Nämnden ansvarar också för stadens lantmäteriverksamhet, beslutar om nya namn på kvarter, gator och torg samt har ansvaret för stadens försörjning med grundläggande geografisk information.  På den här sidan hittar du som är ledamot eller ersättare i byggnadsnämnden bland annat styrande dokument och sammanträdestider.

Webbstöd

För stöd med surfplatta, telefon eller annat vänd dig till nämndsekreteraren.

Namn Elisabet Hofgren
Telefon 021-393113
E-post elisabet.hofgren@vasteras.se

Namn Sofia Laxåback
Telefon 021-391072
E-post sofia.laxaback@vasteras.se

Stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsbrevlåda: byggnadsnamnd@vasteras.se