Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för fysisk planering samt myndighetsutövning i samband med detaljplanering, bygglov samt för tillsyn av byggnadsverksamheten i Västerås. Nämnden ska främja en hållbar utveckling av Västerås så att staden blir attraktiv för framtidens västeråsare. Det handlar om att skapa infrastruktur för möten och föreningsliv, utbildning, boende och näringsliv samt vård och omsorg. Nämnden ansvarar också för stadens lantmäteriverksamhet, beslutar om nya namn på kvarter, gator och torg samt har ansvaret för stadens försörjning med grundläggande geografisk information.  På den här sidan hittar du som är ledamot eller ersättare i byggnadsnämnden bland annat styrande dokument och sammanträdestider.

Webbstöd

För stöd med surfplatta, telefon eller andra frågor som rör nämndadministration vänd dig till nämndsekreteraren.

Elisabet Hofgren
Telefon: 021-393113
E-post: elisabet.hofgren@vasteras.se

Stöd angående allmänna handlingar och registrering

För stöd gällande allmänna handlingar och diarieföring vänd dig till registratorerna via stadsbyggnadsförvaltningens myndighetsbrevlåda, byggnadsnamnd@vasteras.se.

Så här hanterar du synpunkter och klagomål

Som förtroendevald i byggnadsnämnden kommer du ibland möta invånare i form av sökanden, byggherrar, sakägare och andra som framför klagomål och synpunkter som rör nämndens ansvarsområde. Synpunkter kan också vara positiva.

Synpunkter och klagomål som du i egenskap av förtroendevald för nämnden tar emot ska vidarebefordras till nämndens myndighetsbrevlåda, byggnadsnamnd@vasteras.se för diarieföring helst samma dag eller senast nästkommande vardag.

Om synpunkten eller klagomålet innehåller känslig information ska du vidarebefordra den för diarieföring till myndighetsbrevlådan via Sefos (Säkra meddelanden). Har du inte tillgång till Sefos kontakta registraturen för att få hjälp med hur du ska lämna in synpunkten eller klagomålet på rätt sätt.
Efter att du skickat synpunkten eller klagomålet vidare till registraturen ska du radera det. Har du fått in synpunkten eller klagomålet via din e-post ska du radera mejlet i din inkorg och därefter radera det i mappen för borttagna objekt. Har du fått in synpunkten eller klagomålet via sms ska du radera sms:et.

Byggnadsnämndens sammanträden

Här finner du sammanträdesdagar för nämnden och arbetsutskottet. Du finner även information om vem som är adjungerad ledamot och ersättare till respektive arbetsutskott (gäller ej extra arbetsutskott). Du som förtroendevald får även kalenderbokningar i Outlook med alla sammanträdestider från nämndeskreteraren där det uppdateras löpande om förändringar sker i tid eller plats.

Nämndens sammaträdesdagar 2024

Torsdag 25 januari kl. 13:00
Onsdag 21 februari kl. 08:30
Torsdag 21 mars kl. 13:00
Torsdag 25 april kl. 13:00
Torsdag 23 maj kl. 13:00
Onsdag 19 juni kl. 13:00
Torsdag 29 augusti kl. 13:00
Torsdag 26 september kl. 13:00
Torsdag 17 oktober kl. 13:00
Torsdag 21 november kl. 13:00
Torsdag 12 december kl. 13:00

Arbetsutskottets sammanträdesdagar 2024

Tisdag 16 januari kl. 08:30
Tisdag 13 februari kl. 08:30
Tisdag 12 mars kl. 08:30
Tisdag 26 mars kl. 08:30 (extra)
Tisdag 16 april kl. 08:30
Tisdag 14 maj kl. 08:30
Tisdag 11 juni kl. 13:00
Tisdag 25 juni kl. 08:30 (extra)
Tisdag 20 augusti kl. 08:30
Tisdag 17 september kl. 08:30
Tisdag 8 oktober kl. 13:00
Tisdag 22 oktober kl. 08:30 (extra)
Tisdag 12 november kl. 08:30
Tisdag 3 december kl. 08:30

Adjungerade ledamöter och ersättare till arbetsutskottet

Schema adjungerade ledamöter och ersättare 2024 Pdf, 516.1 kB.