Äldrenämnden

Utbildningar, workshops och temadagar

Utbildningar & workshops inom Västerås stad 2023

Inga utbildningar eller workshops är planerade för tillfället.

Utbildningar & workshops 2023

Inga utbildningar eller workshops är planerade för tillfället.

Temaförmiddagar 2023

Tid: kl. 9-11:30

  • 21 februari - inbjudan hittar du här Pdf, 112.3 kB. - Plats: KS-salen
  • 25 april - inbjudan hittar du här Pdf, 158.8 kB. - Plats: Samlingssalen Hälleborgs äldreboende
  • 19 september - inbjudan hittar du här Pdf, 123 kB. - Plats: Gryta demenscenter
  • 21 november - inbjudan kommer en vecka innan - Plats: KS-salen

Du har rätt till arvode när du deltar på nämndens temaförmiddagar.

Stöd för dig som förtroendevald i nämnden

För stöd med surfplatta, telefon eller annat vänd dig till nämndsekreteraren.

Namn: Wilma Karlsson
Telefon 021-39 13 01

e-post: wilma.karlsson@vasteras.se

Besöksadress: Stadshuset, rum A243B

Du ansvarar för dina allmänna handlingar

Som förtroendevald i nämnden har du i enlighet med offentlighetsprincipen ansvar för att allmänna handlingar som inkommer till dig i egenskap av förtroendevald i nämnden registreras skyndsamt - helst samma dag eller senast nästkommande dag.
Det är därför viktigt att du läser din e-post varje dag.

Klicka här för mer information om hur du hanterar din e-post och dina allmänna handlingar Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För frågor om hur du hanterar dina allmänna handlingar kontakta din nämndsekreterare eller registraturen: an@vasteras.se

SEFOS - Säkra meddelanden

Du som förtroendevald i äldrenämnden kan ta emot känsliga uppgifter från medborgare, tjänstepersoner och andra. Du kan även behöva skicka handlingar eller meddelanden som innehåller känslig information.

Därför har du Sefos för att kunna hantera uppgifterna på ett säkert sätt. Sefos är Västerås stads nya tjänst för att skicka och ta emot känslig information. Sefos ersätter Secure Mail. Det är en tjänst för säker och krypterad informationsöverföring. Sefos använder vi i Teams, Outlook eller via webben.

När du ska vidarebefodra allmänna handlingar till registraturen som innehåller känsliga uppgifter för diarieföring gör du det via Sefos.

Klicka här för mer information om hur du använder Sefos Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Så hanterar du synpunkter och klagomål

Som förtroendevald i äldrenämnden kommer du ibland möta medborgare i form av kunder, anhöriga och andra som framför klagomål och synpunkter som innefattar nämndens ansvarsområde. Synpunkter kan också vara positiva.

Synpunkter och klagomål som du i egenskap av förtroendevald för nämnden tar emot ska vidarebefordras till nämndens myndighetsbrevlåda för diarieföring helst samma dag eller senast nästkommande vardag.

Om synpunkten eller klagomålet innehåller känsliga uppgifter ska du vidarebefodra den för diarieföring till myndighetsbrevlådan via Sefos. Därefter hanterar du handlingen enligt rutin. Pdf, 170.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du är osäker kan du kontakta vår ombudsman Johan Crusefalk eller registraturen.


Saknar du något på sidan?

Kontakta din nämndsekreterare som administrerar äldrenämndens sida här på politikerportalen.