Visa sökformulär

Nya torgen- västeråsarnas favoritplats

Fler sittplatser, trevlig grönska, en vattenanläggning och bra belysning.
När Bondtorget och Stora Torget görs om ska det finnas något att göra för både stora och små.  

Synpunkter

Nu har vi tagit fram ett förslag om hur torgen ska kunna se ut i framtiden. Här nedanför kan du läsa hela gestaltningsförslaget och lämna synpunkter. Vi behöver dina synpunkter senast den 26 april.

Länk till gestaltningsprogrammet.PDF

I kartan kan du klicka på pilarna för att se olika vyer av torget.

Illustration av Stora Torget.
Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Gestaltningsprogrammet är ett resultat av den invånardialog som gjordes 2016. Alla bidrag från invånardialogen har utvärderats men alla idéer har inte kunnat genomföras.

Det ska vara ett välfungerande torg med en omsorgsfull utformning samt vara en plats man dras till och där man gärna stannar kvar. En öppen plats, tillgänglig för alla oavsett funktionsvariationer, ålder, stil, status eller bakgrund. Platsen där vi bygger vidare på tradition, men gör det på ett nyskapande sätt.

Biskopsgatan

I samrådet för Stora Torget-Bondtorget är det viktigt att sätta gestaltning av torgen i sammanhang med trafiklösningar för gatorna i närheten. Trafikregleringen och utformningen av Stora Torget, Västra Kyrkogatan och Biskopsgatan påverkar nämligen varandra. Under våren 2019 kommer vi att göra trafikutredningar för hela området. De utredningarna kommer att ligga till grund för Biskopsgatans utformning.

Förslag

Grundförslaget är fortsatt enkelriktning av Biskopsgatan. Det är en kompromiss mellan tillgänglighet till city för bilar och en viss ökning av trafiken på Biskopsgatan.

Alternativ 2 är att helt stänga Biskopsgatan för motorfordon. Konsekvens: Kan öka trafiken på Västra Kyrkogatan/Skolgatan. Minskar i viss mån tillgängligheten för bilar till city.

Tekniska nämnden utredde under förra mandatperioden frågan om dubbelriktad trafik på Biskopsgatan för att minska trafikflödet över Stora Torget. Ett politiskt ställningstagande under den nya mandatperioden är att inte gå vidare med det alternativet.

Provisorisk åtgärd

Under max sex månader dubbelriktas trafiken tillfälligt på Biskopsgatan. Dubbelriktningen behövs av byggtekniska skäl under tiden vi bygger på det som idag är körbanan framför Stadshotellet.

Så här ser tidplanen ut

Under 2019

Fram till den 26 april har allmänheten, politiska partier och organisationer på sig att lämna synpunkter. Under hösten börjar projekteringen av ombyggnaden och fortsätter under våren 2020. 

Under 2020

Under våren börjar upphandlingen av vem som ska få bygga om torget. Under sommareneller hösten börjar torget byggas om. Bygget delas förmodligen upp i flera etapper så att torget aldrig är helt avstängt.

Under 2023

Nya Stora Torget och Bondtorget  beräknas vara klara sommaren 2023.

Prenumerera på nyheter från Nya torgen

Hantera prenumeration

Vill du hålla dig uppdaterad med vad som händer i projektet? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Välkommen!

Illustration översikt av Stora Torget

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning nya Lögarängsbadet

  Äntligen är nya badhuset på Lögarängen klart. Den 8 juni klockan 13.00 öppnar vi dörrarna. Det är fri entré på premiärdagen och självklart händer det lite kul grejer både för stora och små badgäster.

Nytt i Västerås

 • Pratande soptunnor invigdes i Vasaparken

  Kasta skräp - och hör sen! Det är budskapet bakom de tre soptunnor som på fredagen invigdes längs det stora promenadstråket i Vasaparken. Avsikten är att med roliga fakta få människor att minska nedskräpningen.

 • Fri parkering på Rudbeck

  Även i år blir det fri parkering på Rudbeckianska gymnasiets skolgård vissa helger.

 • Groddammarna rensas

  Nu rensas groddammarna och kanalerna på Djäkneberget för att minska igenväxningen.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?