Visa sökformulär

IT-system för förskola och skola, Vklass

Du som är vårdnadshavare och har barn i en kommunal förskola, skola eller fritidshem har tillgång till Vklass. I Vklass finns information som handlar om ditt barns skolgång, till exempel schema, närvaro och betyg eller omdöme.

Kontakta förskolan, skolan eller fritidshemmet om du inte kommer åt Vklass och behöver sjukanmäla ditt barn.

Inloggning i Vklass

Du som är vårdnadshavare loggar in till Vklass med Mobilt BankID.

Elever loggar in med inloggningsuppgifter som skolan delar ut.

Om du har frågor om Vklass eller problem med att logga in vänd dig till ditt barns förskola eller skola.

Tillgång via app

Du kan också logga in till Vklass via en app. Genom appen kommer du exempelvis åt schema och kan anmäla frånvaro samt ditt barns betyg eller omdöme.

Så använder du Vklass

Vklass har en supportsida där du hittar instruktioner och information om hur du använder Vklass exempelvis hur du gör för att lägga in grundschema. Kontakta ditt barns förskola eller skola för att få veta mer om hur de använder Vklass.

Vklass supportsida Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om IT i förskolan och skolan

Frågor och svar om IT i förskolan och skolan