Visa sökformulär

E-tjänst för grundskola

E-tjänsten för grundskola ska användas av vårdnadshavare som söker plats på en grundskola i Västerås.

Med e-tjänsten kan du

I e-tjänsten för grundskola kan du som är vårdnadshavare önska skola för ditt barn. Du har möjlighet att önska tre skolor. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.

Du använder e-tjänsten när du vill söka plats för ditt barn som:

 • ska börja i förskoleklass
 • saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola

Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Du ska också använda e-tjänsten om du vill söka till en kommunal skola:

 • och är nyinflyttad
 • eller vill byta skola

Om du är nyinflyttad eller vill byta till fristående skola måste du skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Information om att söka skola

Om du vill söka plats för ditt barn i förskolan använder du e-tjänst för förskola och fritidshem

​Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller annan e-legitimation som du får av din bank.

Gör så här

Så här gör du. Steg 1.

Klicka på länken Till e-tjänsten för grundskola, på denna sidan.

Så här gör du. Steg 2.

Välj hur du vill logga in. Det finns tre alternativ:

 • Mobilt BankID,
 • BankID eller Nordea
 • Telia
Så här gör du. Steg 3.

Granska dina kontaktuppgifter under rubriken Kontaktuppgifter, fyll i dem om de saknas.

Så här gör du. Steg 4.

Du önskar skola på tre olika sätt:

 • Önska plats på en skola inför kommande höst. Det gäller ansökan till förskoleklass eller om ditt barn saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola.
 • Byta skola
 • Önska skola vid inflytt


Gör så här om du vill önska skola
Klicka på det barn som ansökan gäller under rubriken Välj barn. Klicka därefter på Skolval – önska skola.

Gör så här om du vill byta skola
Klicka på det barn som ansökan gäller under rubriken Välj barn. Klicka därefter på Ansök om skolbyte.

Gör så här om du vill önska skola på grund av att ni flyttat till Västerås kommun
Klicka på Skapa ny ansökan om skolplats vid inflytt. Fyll sedan i ditt barns uppgifter under rubriken Elev. Bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan. Kvittensen måste vara signerat av båda vårdnadshavarna.

Så här gör du. Steg 5.

Klicka på Gå vidare och välj skolor under rubriken Välj skola. När du valt skolor klickar du på Gå vidare.

Så här gör du. Steg 6.

Skriv under ansökan.

Viktigt att tänka på

Önska skola

Om du har barn som ska börja i förskoleklass eller saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola ska du ansöka om plats i e-tjänsten.

Så här gör du:

1. Välj det barn ansökan gäller

2. Lägg in dina önskemål om skola under rubriken Ansökan om skolval.

Du kommer bara åt denna del i e-tjänsten om du har barn som ska börja förskoleklass nästa höst eller saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola. Du kan önska skola från 4 november 2020 till 7 februari 2021.

Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Byta skola

Om du vill byta till kommunal skola för ditt barn ska du ansöka om plats i e-tjänsten. Ansökan är aktiv under ett läsår. Om du fortfarande vill byta skola för ditt barn vid läsårets slut måste du skicka in en ny ansökan via e-tjänsten för grundskola.

Så här gör du:

1. Välj det barn ansökan gäller

2. Lägg in dina önskemål om skola under rubriken Ansökan om skolbyte.

Om du vill byta skola för ditt barn på grund av att ni ska flytta inom kommunen ansöker du om plats i e-tjänsten för grundskola. Då behöver du skicka in en kvittens till Västerås stad på att Skatteverket har godkänt er flyttanmälan för att den nya adressen ska bli giltig.

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Nyinflyttad

Om du är nyinflyttad och vill ansöka om plats på en kommunal skola för ditt barn gör du det i e-tjänsten, klicka på Skapa ny ansökan om skolplats vid inflytt. Du behöver bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan. 

Om du vill söka plats på en fristående skola, kontaktar du aktuell skola för att få reda på hur du gör för att söka plats där.

Vad avgör vem som får platsen?

Om det är många som söker samma kommunala skola och årskurs och alla inte kan få plats tillämpar vi principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Fristående skolor har andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.

Plats i fritidshem

Om du vill att ditt barn ska gå på fritidshem är du välkommen att söka plats i e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Information om ansökan till fritidshem

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifterlänk till annan webbplats 

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med följande frågor:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola
 • grundsärskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2