Visa sökformulär

E-tjänst för grundskola

E-tjänsten för grundskola ska användas av vårdnadshavare som söker plats på en grundskola i Västerås.

Med e-tjänsten kan du

I e-tjänsten för grundskola kan du som är vårdnadshavare önska skola för ditt barn. Du har möjlighet att önska tre skolor. Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan i e-tjänsten för att den ska vara giltig.

Du använder e-tjänsten när du vill söka plats för ditt barn som:

 • ska börja i förskoleklass
 • saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola

Om du vill söka plats på en fristående skola måste du även skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Du ska också använda e-tjänsten om du vill söka till en kommunal skola:

 • och är nyinflyttad
 • eller vill byta skola

Om du är nyinflyttad eller vill byta till fristående skola måste du skicka en ansökan direkt till den önskade skolan. Kontakta aktuell skola för att få reda på vad som gäller.

Information om att söka skola

Söka plats i fritidshem

Kom ihåg att söka plats i fritidshem för ditt barn i e-tjänsten för förskola och fritidshem. Du gör det efter att du fått besked om plats på en skola. Du behöver även ansöka om plats om du har bytt skola.

E-tjänst för förskola och fritidshem

Söka plats i förskola

Om du vill söka plats för ditt barn i förskola använder du e-tjänsten för förskola och fritidshem

E-tjänst för förskola och fritidshem

​Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller Mobilt BankID som du får av din bank.

Gör så här

Så här gör du. Steg 1.

Klicka på länken Till e-tjänsten för grundskola, på denna sidan.

Så här gör du. Steg 2.

Logga in genom att trycka på knappen, BankID och Mobilt BankID.

Så här gör du. Steg 3.

Kontrollera dina kontaktuppgifter under rubriken Kontaktuppgifter, fyll i dem om de saknas.

Så här gör du. Steg 4.

Du önskar skola på tre olika sätt:

 • Önska plats på en skola inför kommande höst. Det gäller ansökan till förskoleklass eller om ditt barn saknar fortsatt skolgång på sin nuvarande skola.
 • Byta skola
 • Önska skola vid inflytt

Skolval

Gör så här om du vill önska skola:

 • Klicka på det barn som ansökan gäller under rubriken Välj barn.
 • Klicka därefter på Skolval – önska skola.

Byta skola

Gör så här om du vill byta skola:

 • Klicka på Byta skola och välj det barn ansökan gäller.
 • Klicka därefter på Ansök om skolbyte.

Nyinflyttad

Gör så här om du vill önska skola på grund av att ni flyttat till Västerås kommun:

 • Klicka på Skapa ny ansökan om skolplats vid inflytt.
 • Fyll sedan i ditt barns uppgifter under rubriken Elev.
 • Bifoga en kvittens på att Skatteverket har godkänt flyttanmälan tillsammans med ansökan.
 • Kvittensen måste vara signerat av båda vårdnadshavarna.
Så här gör du. Steg 5.

Klicka på Gå vidare och välj skolor under rubriken Välj skola. När du valt skolor klickar du på Gå vidare.

Så här gör du. Steg 6.

Skriv under ansökan.

Vad avgör vem som får platsen?

Om det är många som söker samma kommunala skola och årskurs och alla inte kan få plats tillämpar vi principen relativ närhet.

Information om principen relativ närhet

Fristående skolor har andra regler för placering. Kontakta aktuell skola för att ta reda på vad som gäller.

Behandling av personuppgifter

Information om hur vi behandlar personuppgifter Länk till annan webbplats. 

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och grundsärskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

E-post: kontaktcenter@vasteras.se - Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2