Visa sökformulär

Use Talande webb to translate this website. Click on start then the globe and select your language to start translating.

En skärmbild av spelaren talande webb med jordgloben för översättning markerad.

Covid-19

9 februari 2022 togs många pandemirestriktioner och allmänna råd bort och covid-19 klassas inte längre som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger.

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Information från Folkhälsomyndigheten finns på Folkhälsomyndighetens webb. Länk till annan webbplats.

Kontakta den verksamhet du ska besöka inom Västerås stad om du undrar något kring eventuella åtgärder som genomförs just nu i den verksamheten.

Vaccinering

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som kan vaccinerar sig mot covid-19 för att minska spridningen av smittan. Läs mer om vaccinering mot covid-19 i Västmanland på 1177.  Länk till annan webbplats.

Så påverkas Västerås stads verksamheter

Här hittar du information om vilka åtgärder Västerås stad vidtar för att minska smittspridningen, och hur våra verksamheter påverkas. Listan kan komma att ändras om nya beslut fattas.

Mötesplatsen för ensamkommande ungdomar tar inte emot fysiska besök, men handledarna finns tillgängliga via telefon eller e-post. De erbjuder också digital läxhjälp på distans. Kontaktuppgifter finns på sidan om Invandring och integration Länk till annan webbplats.:

Integrationsenheten har ställt in nya kursstarter för föräldrautbildningen ”Föräldraskap i Sverige”.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Kolla med ditt familjecentrum för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller. Föräldrastöd och familjetelefon finns för den som behöver.

https://www.vasteras.se/omsorg-stod-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen.html Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Kolla med din mötesplats för att få veta vilka tider och aktiviteter som gäller där.

Mötesplatser för äldre.

Sedan besöksförbudet hävdes har vi successivt öppnat upp växelvårds- och trygghetsplatser samt dagverksamhet för personer med demensdiagnos. Verksamheterna är anpassade utifrån smittläget och allmänna råd. Vi erbjuder så mycket som är möjligt utifrån corona-anpassningar. Vi prioriterar så att många får lite stöd snarare än att få personer får mycket stöd. Hör av dig till respektive verksamhet för att höra vad du kan få för stöd i nuläget.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Anundshög Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Programmet våren 2022

Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar födda 2002 och senare. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive gård.

Fritidsklubbarna är öppna för 10–12-åringar. Verksamheten anpassas efter omständigheter och förutsättningar på respektive klubb.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås stads fritidsklubbar

Västerås stads fritidsgårdar

Fritidsaktiviteter, kultur och fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Bokningssystemet Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Välkommen ut i friska luften! Att vara ute och röra på sig är bra för hälsan.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Motionsspår

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Utegym

Hinderbana

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vallby Friluftsmuseum Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Bibliotek i Västmanland, Västerås stadsbibliotek Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås konstmuseum Länk till annan webbplats.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Västerås kulturskola

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Vi kanske kan svara på din fråga via telefon istället? 021-39 00 00 är numret till oss. Om du har ett inbokat besök är du självklart välkommen på detta, du kommer som vanligt till stadshusentrén och anmäler dig. Du kan även lämna in handlingar via brevinkastet. Du kan också mejla oss på kontaktcenter@vasteras.se.

Barn och elever i förskola och skola

Förskolorna och skolorna har öppet som vanligt.

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Information om coronaviruset, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Om besök hos äldre och personer med funktionsnedsättning

Vid besök så är det viktigt att tänka på att följa allmänna råd och gällande rekommendationer. Det gäller även personer som har haft covid-19 eller är vaccinerade. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med Region Västmanland.

Tänk på detta:

 • Att vara helt frisk och inte ha några symtom.
 • Tvätta händerna eller använd handsprit.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och har en nära dialog med smittskyddsenheten på Region Västmanland. Våra medarbetare får löpande uppdaterad information om coronaviruset. Det betyder att vi löpande anpassar våra arbetssätt när det kommer nya rekommendationer eller restriktioner.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vid allt arbete gäller god handhygien, det vill säga desinfektion av händer och underarmar. Vi har även många särskilda rutiner för exempelvis hemtjänstmedarbetares väskor och hantering av smutstvätt med mera. Dessa är länsgemensamma riktlinjer som utarbetats av smittskyddsenheten vid Region Västmanland.

Så här använder vi skyddsutrustning för att minska risken för smittspridning. Bilden nedan visar vilken typ av skyddsutrustning som gäller vid olika situationer.

 • Den vänstra figuren visar hur våra medarbetare är klädda under hela arbetspasset. Det gäller både i möten med kunder och kollegor.
 • Den mittersta figuren visar klädsel och utrustning vid till exempel omvårdnad.
 • Den högra figuren visar hur medarbetare ska vara klädda om kunden har symtom eller bekräftad smitta.
Illustration skyddsutrustning

I nuläget finns det väldigt få personer med konstaterad covid-19 inom äldreomsorgen. Det gäller både kommunala och privata boenden. Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Nu finns nästan ingen smitta alls på våra äldreboenden men det här är några av våra rutiner vid smitta:

 • Kunder med symtom isoleras om möjligt i enkelrum eller lägenhet med stängd dörr. Kunden är isolerad till och med två dagar efter det att hen blivit frisk och inte längre har några symtom.
 • De smittade tas omhand på bästa sätt och vi säkerställer att de får den vård de behöver. Vi begränsar i möjligaste mån antalet medarbetare som tar hand om den smittade kunden.
 • Vi informerar anhöriga om symtomen. Vi informerar även anhöriga om kunden av annat skäl får försämrat hälsoläge, det ingår i vår vanliga rutin.
 • Om en kund insjuknar när den bor i ett flerbäddsrum betraktas de övriga medboende i rummet/lägenheten som exponerade. Då håller vi dem under observation för eventuella symtom under de närmaste 14 dagarna.

Utöver det följer vi de riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som ska användas.

Västerås stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hygien för att förhindra smittspridning. Våra medarbetare arbetar alltid med så kallad basal hygien samt handtvätt och skyddsutrustning i den omfattning som rekommenderas. Det är vi noga med.

Inför varje inflyttning samråder hälso- och sjukvårdsenheten på vård- och omsorgsförvaltningen med ansvarig chef och vid behov även med medicinsk ansvarig sjuksköterska. Beslutet tar hänsyn till eventuell smitta på enheten men också om den som vill flytta in är smittad eller inte. Detta för att få en god patientsäkerhet och bättre kontroll vid in- och utflyttningar.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Om du har funderingar kring något så får du gärna höra av dig till den verksamhet som är aktuellt för dig.

Vi är tacksamma om du hör av dig till oss om du har synpunkter eller förbättringsförslag. Det ger oss chansen att förbättra oss. Du kan lämna synpunkter eller förbättringsförslag så här:

 • via kontakt med berörd verksamhetschef.
 • via kontakt med vår äldreombudsman eller Västerås stads fristående äldrekommission. Du kan lämna dina synpunkter anonymt. Kontaktuppgifter hittar du genom att klicka här:

Kontaktuppgifter till ombudsman och äldrekommission

Näringslivet

Råd och rekommendationer som ligger kvar efter 9 februari

 • Alla som är över 18 år bör vaccinera sig så snart som möjligt.
 • Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19.
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Mer information om covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset. Sjukdomen påminner om en förkylning eller influensa, med feber, snuva, torrhosta, muskelvärk, huvudvärk, halsont och illamående som vanliga symtom.

Symtomen kommer oftast två till fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del personer blir allvarligt sjuka och kan exempelvis få andningssvårigheter och lunginflammation.

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Information om symtom samt när och var du söker vård, 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Oro, utsatthet och psykisk ohälsa är just nu vanligare i alla åldrar. Oavsett situation har du rätt att må bra och känna dig trygg. Gör du inte det kan du få stöd.

Kontakta socialtjänsten
Socialtjänsten (soc) är öppen som vanligt och redo att hjälpa dig om det skulle behövas. Du har rätt att må bra. Ingen får slå dig eller göra saker som får dig att må dåligt. Som barn ska du även ha en vuxen som tar hand om dig.

Bris stödlinje för barn

Stödinformation hos Uppdrag Psykisk Hälsa
Uppdrag Psykisk Hälsa är ett samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Där finns råd och länkar för olika målgrupper baserat på åldrar och behov.

Stöd till barn 0–12 år
Alla barn är individer och påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Tips för barn 0–12 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

Stöd till ungdomar 12–25 år
Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Tips för ungdomar 12–25 år, Uppdrag Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

here 4U-jouren
Vi har öppnat here 4U-jouren för barn och unga i Västerås. Alla barn och unga erbjuds stöd via telefon, i vår chatt på here 4U:s facebooksida och det går såklart också bra att maila. Vi svarar så fort vi kan!

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset
På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Stöd till vuxna
Oron kan även vara stor hos vuxna. Som företagare eller anställd kan man känna en större oro eller stress kopplat till sitt arbete. Som ansvarstagare kan man även behöva hantera osäkerhet i familjen, bland vänner, släktingar och grannar. Det är även lätt att uppleva att man inte räcka till, och glömma den egna hälsan.

Information, råd och stöd, Region Västmanland Länk till annan webbplats.

Familjecentrum
Finns i sju olika stadsdelar i Västerås, samt i Skultuna, och erbjuder kostnadsfritt olika former av individuellt stöd till familjer och vårdnadshavare.

Information om Familjecentrum och hur du tar kontakt

Äldrelinjen
Äldrelinjen är för äldre och deras närstående, som behöver prata med någon med anledning av coronavirusets spridning. Även du som har frågor om verksamheter inom funktionsnedsättning kan ringa hit.

 • Telefon: 021-39 29 29 (öppen vardagar mellan klockan 07.30 och 17.00.

Stöd vid våld och hot
Våld och hot i nära relationer kan vara svårt att ta sig ur på egen hand. Inom Västerås stad finns också Centrum mot våld i nära relationer. Här krävs inte beslut från socialtjänsten för att du ska få hjälp och här finns råd och stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation. Du kommer i kontakt med Centrum mot våld i nära relationer på:

 • Telefon 021-39 37 10 (måndag till fredag 13.00-14.30).
 • Mejl: cmv@vasteras.se

Orosanmälan
Om du känner oro för att ett barn eller ungdom far illa, ring i första hand och rådgör med något av våra Familjecentrum. Om situationen är akut, ring socialtjänsten via växel 021-39 00 00.

Information om orosanmälan och hur du kan gör en anmälan digitalt

Coronaviruset och dess påverkan väcker många frågor. Du kan hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. Du som har frågor om coronaviruset covid-19 kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Tänk på att väntetiden kan vara lång. Vi rekommenderar därför att du i första hand söker information via webblänkarna nedan.

Regionen har inrättat ett kontaktcenter för medborgare som inte har BankID och inte själva kan logga in på 1177.se. För att komma dit ringer du 021-17 30 00, och väljer Kontaktcenter.

Mer information om provtagning och vaccinering på 1177.se Länk till annan webbplats.