Visa sökformulär

Våld och hot

Den här sidan handlar om våld och hot i nära relationer.

Om du är i en akut och farlig situation och behöver nå polis, brandkår eller ambulans ska du ringa 112 till SOS Alarm

Det finns hjälp att få. Här finns information om vilka som kan ge dig stöd.

Enheten för stöd och skydd

Vi tillhör myndighetsdelen av Västerås stads socialtjänst. Det betyder att du ansöker om en insats, som beviljas eller avslås. Vi för journaler i kommunens socialregister. Om situationen är så allvarlig att du kan behöva skyddat boende ska du kontakta oss. Vi gör tillsammans med dig en hot- och riskbedömning av läget just nu, och vi hjälper dig i kontakter med sjukvård, polis och andra myndigheter.

För att ansöka om hjälp på kontorstid, kontakta Socialtjänstens mottagning för vuxna.

Kontaktuppgifter till Socialtjänstens mottagning för vuxna

På kvällar, nätter och helger kontaktar du Socialjouren.

Kontaktuppgifter till Socialjouren

Centrum mot våld (CMV)

Vi är en del av Västerås stads socialtjänst. Du kan få fem samtal utan att vi behöver dokumentera eller registrera det vi pratar om. Vi har personal som har stor kunskap om våld och hur det är att vara utsatt. Om du sedan behöver hjälp att gå vidare till socialtjänstens myndighetsdel för fler stödsamtal så hjälper vi dig med det. Du är inte ensam. Alla kan drabbas. Hör av dig till oss om du vill förändra din situation!

Ring 021-39 37 10, måndag till fredag 13.00–14.30 eller mejla till cmv@vasteras.se så kontaktar vi dig.

Är du under 18 år?

Du har rätt att må bra, vara trygg och ha någon som tar hand om dig. Blir du själv slagen eller hotad? Har du sett eller hört någon av dina föräldrar bli slagna?

Stöd till barn och ungdom

Länkar till andra som kan hjälpa dig som är våldsutsatt

Dessa organisationer tillhör inte Västerås stad.

Föreningen Kvinnohuset i Västeråslänk till annan webbplats
Stöd och rådgivning via chatt, telefon eller besök. För dig som är, eller har varit våldsutsatt och behöver någon att prata med.

Tjejjouren Ronjalänk till annan webbplats
Någon att prata eller chatta med. De ordnar också tjejcafé och tjejgrupper

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats (telefon 020-50 50 50)
En nationell stödtelefon som är öppen dygnet runt. Även anhöriga kan ringa. Kvinnofridslinjen har en bra webbplats där det finns information på många språk.

Våld kan se ut på många olika sätt. Här är några exempel:

  • Fysiskt våld – knuffar, slag och sparkar eller att bli dragen i håret.
  • Psykiskt våld – direkta eller indirekta hot, att någon förlöjligar dig.
  • Sexuellt våld – våldtäkt eller att du blir tvingad till sexuella handlingar.
  • Frihetsinskränkningar – när någon kontrollerar vad du gör och vilka du pratar med; du kanske inte tillåts delta i sociala aktiviteter eller träffa släkt och vänner.
  • Ekonomiskt och materiellt våld – när någon bestämmer över dina pengar eller förstör dina personliga saker.

Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Centrum mot våld (CMV) erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Det kan vara samtal, enskilt eller i grupp. Du måste vara över 18 år och vilja göra en förändring. Ta första steget nu genom att kontakta oss på telefon 021-39 74 31, måndagar och onsdagar 13.00-14.30, eller via e-post cmv@vasteras.se

Du som har köpt sexuella tjänster eller funderar på att göra det, kan vända dig till Centrum mot våld (CMV) för att få hjälp att komma bort ifrån ditt beteende. Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Ring 021-39 11 19.

Även du som är anhörig till någon som köper sex kan kontakta oss för att få råd och stöd.

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom är utsatt för våld eller hot så bör du anmäla det till socialtjänsten. Du behöver inte veta om din misstanke är befogad – det räcker att du känner oro. Socialtjänsten bedömer om en utredning behöver inledas.

Misstanke om barn som far illa

Debug

Tack för din återkoppling!
Berätta vad vi kan göra bättre på sidan. Vi kan tyvärr inte svara på dina synpunkter men de är värdefulla för oss. Din medverkan hjälper oss att förbättra webbplatsen. Använd våra kontaktuppgifter om du vill ha svar på en fråga.