Gör en frivillig insats

Tänk dig att det händer något allvarligt i kommunen. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer finns det alltid människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Vi behöver dig – bli medlem i Frivilliga resursgruppen, FRG.

Vad gör Frivilliga resursgruppen?

Frivilliga resursgruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov. Vi kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt. Vi kan till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter som till exempel att dela ut vatten vid mobila tankar när staden fått vattenavbrott, sanera olja om det varit utsläpp. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem. Vid den stora skogsbranden i Västmanland hade vi en viktig roll. För oss var det den mest omfattande insatsen som gjorts.

Anette Halvarsson och Erik Höglund samtalar under insatsen vid skogsbranden.

Utöver insatsen vid skogsbranden har vi bland annat hjälpt till vid en händelse vid Erikslunds shoppingcenter och Ikea i Västerås samt ett nödvattenuppdrag när Köping drabbades av en stor vattenläcka.  

Vad krävs för att bli medlem

  • Bra på att ta initiativ, ha improvisationsförmåga och vara flexibel
  • Förmedla och ta emot information
  • Ta och få kontakt med människor i kris
  • Ha bra kännedom om lokala förhållanden
  • Vara stresstålig
  • Kunna röra dig obehindrat i svår terräng

Välutbildad grupp

Blir du medlem utbildas du i första hjälpen, hjärt-lungräddning och allmän brandkunskap. Du får även utbildning i att möta människor i kris och att organisera människor som kommer spontant och vill hjälpa till vid en krissituation. Kunskap i kriskommunikation ingår också i utbildningen och du får även träna i en krisövning. Andra områden i utbildningen är Vårt sårbara samhälle, kommunens organisation samt kända risker och sårbarheter. Du får utbildning i kommunens system vid kriser till exempel Rakel. Som medlem ska du även delta i fortbildningar som kommunen och andra aktörer arrangerar. Utbildningen kan om kommunen ser ett behov kompletteras med olika fortsättningsutbildningar, studiebesök och så vidare.

FRG är ett samarbete mellan Västerås stad, Civilförsvarsförbundet och övriga frivilligorganisationer. Tanken är att resursgruppens sammansättning och kompetens ska motsvara Västerås tänkbara behov i olika situationer och tidsskeden. Vi ses som en viktig aktör i stadens krisberedskap och kan vid behov ingå i en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion, krisledning.

Intresserad?

Börja med att göra en intresseanmälan till frg[at]vasteras.se

Västerås frivilliga resursgrupp – FRG på Facebook Länk till annan webbplats.

Välkommen – vi behöver dig!

Kontakta oss

Andreas Weiborn

Västerås stads kontakt för Frivilliga resursgruppen FRG

Telefonnummer: 021-39 14 71

andreas.weiborn@vasteras.se