Visa sökformulär

Undersökning om trygghet

3-16 oktober genomför vi en undersökning om trygghet. Har du fått ett sms med inbjudan om att vara med? Då är du en av de västeråsare som får möjlighet att svara på vår undersökning.

Vi genomför undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga. Resultaten hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser.

Vem får undersökningen och hur fungerar det

Undersökningen skickas till slumpvis utvalda västeråsare mellan 16 och 84 år. Den pågår 3-16 oktober och skickas ut via sms med Västerås stad som avsändare.

Du kan bara svara på undersökningen en gång och du kan inte låta någon annan svara. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på undersökningen.

Om du inte vill svara på enkäten klickar du på länken där du avböjer deltagande. Om du klickar på avböj får du inga påminnelser.

Bland de som svarar på hela enkäten och skickar in sina svar finns möjligheten att vinna en iPhone SE 64 GB, värde cirka 5 690 kronor.

Hantering av dina svar

Det är frivilligt att svara på undersökningen och du kan avbryta när du vill. Dina svar kommer till oss först när du slutfört hela enkäten. Vi visar inte dina personliga svar för någon obehörig.

Resultaten av undersökningen presenteras alltid på gruppnivå och enskilda personers svar syns inte.

Resultat från undersökningen

Här kan du se de övergripande resultaten när vi sammanställt undersökningen.

Kontakta oss

Björn Gustafsson

Strateg på Hållbarhetsenheten

021-39 93 85

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Nordic City Network träffas i Västerås under tre dagar

    Den 27 september anländer samhällsplanerare från 11 nordiska städer till Västerås för att träffas inom nätverket Nordic City Network. Under tre dagar ska besökarna tillsammans med tjänstepersoner från Västerås stad jobba utifrån temat innerstadens utveckling, med särskilt fokus på trygghet och inklu...

  • Krisberedskapsveckan 26 september till 2 oktober

    Under vecka 39 pågår informationskampanjen Krisberedskapsveckan i hela landet. Det är Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap, MSB, som står bakom den årliga informationskampanjen som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser. Här kan du läsa mer om kampanjen och vad Västerås stad ...

  • Miljövänligare asfalt på Björnön

    På Björnön lades på onsdagen asfalt där en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen bytts ut mot en restprodukt från skogen. Under fem år ska försöket med miljövänligare asfalt utvärderas.