Kamerabevakning

Med kamerabevakning vill vi skapa ett tryggare och säkrare Västerås därför kan det förekomma kamerabevakning vid Västerås stads fastigheter och allmänna ytor.

Det innebär kamerabevakning

Med kamerabevakning vill vi:

  • Öka tryggheten och säkerheten
  • Minska skadegörelsen
  • Förebygga och avslöja brott

Hur vi genomför kamerabevakning styrs genom Kamerabevakningslagen och Dataskyddsförordningen. Kamerabevakningslagen innebär att färre behöver söka tillstånd för kamerabevakning. Detta gäller inte kommuner eller myndigheter som utför uppgifter av allmänt intresse och utför kamerabevakning på ett område där allmänheten har tillträde. Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd men måste följa reglerna i Dataskyddsförordningen.

Vad säger lagen

Kamerabevakning är nödvändig för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse (artikel 6.1.e Dataskyddsförordningen). Det innebär att kameraövervakningen faller under det som kallas rättslig grund. Personuppgiftsansvarig varierar eftersom det beror på vilken nämnd inom Västerås stad som ansvarar för kamerabevakningen på respektive plats där en kamera finns placerad.

Följande verksamheter inom Västerås stad har kameror utplacerade:

  • Fastighetsnämnden
  • Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
  • Grundskolenämnden
  • Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Behandling av personuppgifter

Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att veta hur dina personuppgifter behandlas. Om du befinner dig i områden där Västerås stads kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Det spelas inte in något ljud. Obehöriga har inte tillgång till övervakningsmonitorerna och kamerabevakningsmaterialet raderas högst efter 30 dagar.

Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Kamerabevakningsmaterialet kan även komma att lämnas ut om behörig myndighet begär detta. Exempelvis Polismyndigheten.

Information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter

Kontakta oss

Har du frågor gällande kamerabevakning kan du kontakta Västerås stads Dataskyddsombud. Dataskyddsombuden nås på dataskyddsombud@vasteras.se eller på telefonnummer 021 39 00 00.

Vid klagomål av vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som även är tillståndsgivare för kamerabevakning.

Vid övriga frågor vänd dig till vårt kontaktcenter:

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med alla dina kommunala frågor.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00

kontaktcenter@vasteras.se