Visa sökformulär

Ombudsman

Om du har funderingar, synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning så kan du vända dig till Västerås stads ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Ombudsmannen

¨Inom vård och omsorgsförvaltningen finns ombudsmannen för äldre- och personer med funktionsnedsättning.
Ombudsmannen är en ingång för dig som vill lämna en synpunkt eller ett klagomål på någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Ombudsmannens roll är att förmedla dina synpunkter vidare till den enhet eller funktion som klagomålet berör.
Om du önskar återkoppling kommer du att få det av ansvarig chef.¨

Kontakta oss

Ombudsman för synpunkter och klagomål

¨Om du har synpunkter och klagomål på någon av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter kan du vända dig till ombudsmannen för äldre- och personer med funktionsnedsättning.

Kontaktperson: Johan Crusefalk

Telefonnummer: 021-39 39 50
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.