Visa sökformulär

Furan

Furan ligger i stadsdelen Råby.

Om Furan

Furans omvårdnadsboende är en bostad med särskild service för människor med missbruksproblem. Boendet har 21 lägenheter. Utöver missbruksproblem kan personer som bor på Furan också ha psykiska och/eller somatiska funktionshinder.
I verksamheten på Furan ingår insatser som syftar till att komma tillrätta med den boendes missbruksproblematik.

Furan är ett kommunalt boende som drivs av Västerås stad.

Kontakt

Adress: Skogsduvevägen 11
Telefon till boendet: 021-39 02 37
Enhetschef: 021-39 25 95
Avdelningschef: 021-39 15 89

Ring boendet innan ditt besök.
Då får du information om hur boendet arbetar med att minimera risken för spridning av Covid-19.

Hitta hit

Hitta hit