Visa sökformulär

Missbruk och beroende

Det finns flera olika sorters hjälp att få om alkohol, droger eller spel om pengar har blivit ett bekymmer för dig eller någon anhörig.

Vi är till för dig som

  • Undrar över om alkohol, droger eller spel om pengar som påverkar din livssituation negativt
  • Finns nära någon som dricker för mycket, använder droger eller där spel blivit ett bekymmer
  • Lever med någon som har ett beroende
  • Är barn och lever i en familj med beroendeproblem

Om du vill ha hjälp att komma ifrån skadligt bruk av alkohol, narkotika eller spel om pengar kan du vända dig till Claudiamottagningen, Vändpunkten, Spindeln eller 12-stegsbehandlingen.

All kontakt med mottagningarna är kostnadsfri. För att få fem råd- och stödsamtal kan du söka direkt till oss. Om det finns behov av en längre behandling behövs ett biståndsbeslut och det söker du genom Enheten för vuxna med missbruksproblem. Om du är under 18 kontaktar mottagningen alltid dina vårdnadshavare. Om du är under 15 år krävs det att stadens socialkontor har gjort en utredning och att det finns ett biståndsbeslut för att du ska få behandling.

Claudiamottagningen ligger på Norra Källgatan 22 och är en öppenvårdsmottagning. Det betyder att vem som helst kan komma dit för att få hjälp, utan remiss eller biståndsbeslut. Detsamma gäller 12-stegsbehandlingen, Spindeln och Vändpunkten.

Det finns olika sätt för dig att få hjälp:

Claudiamottagningen möter människor som har problem med alkohol, droger, spel om pengar eller är anhörig till någon med någon av dessa problem. Vi har både individuella samtal och gruppbehandling. Till Claudiamottagningen hör också en drogtestmottagning som kan vara ett stöd i behandlingen. Vi arbetar utifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) men även med 12-stegsmetoden för den som önskar detta. För att få fem råd- och stödsamtal kan du söka direkt till oss. Om det finns behov av en längre behandling behövs ett biståndsbeslut och det söker du genom socialtjänsten.

Vändpunkten är en daglig, psykosocial öppenvårdsbehandling för vuxna män och kvinnor med substansproblematik. Behandlingen baseras på KBT (Kognitiv Beteendeterapi) och erbjuder återfallsprevention och beteendeaktivering ihop med enskilda samtal och behandling i grupp.

Spindeln öppenvårdsmottagning bedrivs i samverkan mellan Västerås stad och Region Västmanland. Mottagningen riktar sig till klienter med psykossjukdom och missbruk eller beroendetillstånd av alkohol och narkotika. Vi har fokus på drogfrihet via drogscreening samt följsamhet i medicinering men klientens behov avgör vilka behandlingsinsatser som ska göras. Vi erbjuder bland annat återfallsprevention, behandlingssamtal och stöd, psykosocial färdighetsträning.

Du som är 20 år eller yngre och har ett beroende eller missbruk kan få hjälp på mottagningen IRIS. Även du som är förälder kan kontakta mottagningen för att få rådgivning och stöd.

Information om mottagningen IRIS

Är du mellan 6 och 20 år och har en förälder eller någon annan viktig vuxen i din närhet som har problem med alkohol eller droger? Du ska veta att du inte är ensam. På BIG sätter vi ihop grupper som är åldersanpassade så att du får vara i en grupp med jämnåriga.

Information om BIG  Länk till annan webbplats.

Om du vill ha stöd för att du eller någon av dina närstående har ett beroendeproblem kan du kontakta någon av hjälpverksamheterna direkt. Missbruksmottagningen är ofta bra att börja med. De behandlar alla typer av beroende och kan ge råd eller hänvisa dig till de andra mottagningarna om det behövs.

Spelberoende

Om du har ett problem eller ett beroende som rör spel om pengar kan du få råd och stöd av Claudiamottagningen. Vi startar även upp grupper löpande, när vi har en grupp med intresserade. Vi träffas vid åtta tillfällen under eftermiddagar.

Du kan också vända dig till Spelberoendegruppen i Västerås. Det är en riksorganisation för spelberoende och deras anhöriga. De ordnar bland annat självhjälpsgrupper.

Spelberoendegruppen i Västerås Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Claudiamottagningen

Besökstider
Måndag: 10:00-11:00
Fredag:10:00-11:00

Bokade drogtester i samband med bedömning och behandling
Måndag klockan 13.00-16.00
Torsdag klockan 13.00-16.00

Telefontider
Måndag - fredag klockan 8.30-9.30

Besöksadress: Norra Källgatan 22

Telefon: 021-39 25 59

Socialkontor vuxen, mottagning

Postadress: Västerås stad, Socialkontor vuxen mottagningen, 721 30 Västerås

Telefontider:
måndag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
tisdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
onsdag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)
torsdag klockan 13-16
fredag klockan 9-16 (lunchstängt 12-13)

Besöksadress: Sigurdsgatan 21 E

Du når vuxenmottagningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

Vändpunkten

Vändpunkten är en psykosocial daglig öppenvårdsbehandling för vuxna som har ett substansberoende. Arbetet sker utifrån en 3-stegs modell som innefattar beteendeaktivering kombinerat med gruppbehandling och individuella samtal.

Besöksadress: Pilgatan 8D

Telefon: 021-39 14 55
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Västerås stads 12-stegsbehandling

För att få hjälp med ditt substansberoende kan du kontakta oss. Vi jobbar bland annat med den beprövade metoden Tolvstegsprogrammet.

Besöksadress: Norra Källgatan 22

Telefon: 021-39 26 77 eller 021-39 16 69

Spindeln

Verksamheten Spindeln för dig som har både ett substansmissbruk och en psykossjukdom, det man kallar samsjuklighet. Här kan du få behandling som bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT.

Besöksadress: Ängsgärdsgatan 4

Telefon: 021-390540, 021-391588, 021-391258, 021-176667, 021-176303

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa men klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås