Visa sökformulär

Hemtjänst

Digitala lås

Under hösten och vintern vill Västerås stad installera digitala lås hos alla med hemvårdsinsatser och i alla fastigheter som besöks av hemvården. Installationen bekostas av Västerås stad, utförs av auktoriserad personal och kommer inte att vara något som märks för andra än den som får hemvårdsinsatser och behörig personal från hemvård.

Med digitala lås ökar tryggheten både för fastighetsägare, med färre nycklar i omlopp, och för dig som har hemvårdsinsatser. Vårdpersonal kan snabbare vara på plats när någon till exempel larmat med sitt trygghetslarm, eftersom de inte längre behöver mellanlanda på kontoret för att hämta nyckel eller nyckelbricka för att komma in i fastigheten och bostaden. Digitala lås ger hemvården bättre förutsättningar för planeringen och minskar antalet resor inom hemvården.

Våra låslösningar

Lösningarna för digitala lås i hemvården uppfyller normen SSF 1075 ”Distribution, lagring och användning av digitala nycklar”.

Det digitala låset Main entrance.

Main entrance

Enheten är nätansluten och kopplas på det befintliga elslutblecket på entrédörren. Ingen åverkan görs på dörr eller karm och installationen är inte synlig. Strömförsörjningen sker om möjligt från elslutblecket men kan också kopplas till annan strömkälla.

Det digitala låset Phoniro key safe.

Phoniro key safe

Enheten är en digital låsgömma där det går att förvara en fysisk nyckel eller nyckelbricka. Låsgömman öppnas på samma sätt som övriga låslösningar, digitalt och endast av behörig vårdpersonal. Låsgömman blir endast aktuell i de fall Main entrance eller Any entrance inte går att montera.

Det digitala låset Phoniro lock.

Phoniro lock

Enheten monteras på befintligt vred på lägenhetsdörren och har samma utseende och funktion som låset Any entrance.

Any entrance

Enheten kan bli aktuell i de fall det inte finns något elslutbleck. Låsenheten monteras över det befintliga vredet på entrédörrens insida. Det görs ingen åverkan på dörren. Den här lösningen fungerar även på dörrar till soprum och tvättstugor.

Frågor och svar

Installation av digitala lås

Kostar det något?
Nej, låsen kostar inget för dig som fastighetsägare, inte heller för de som bor i huset. Det digitala låset samt montering, demontering, service och underhåll bekostas av Västerås stad.

Krävs det något medgivande?
Ja, Västerås stad behöver ett medgivande från dig som är fastighetsägare innan vi gör någon installation på portar, entréer, tvättstugor och soprum. Vi kontaktar dig innan installation görs.

Blankett för medgivande om digitala lås, för fastighetsägarePDF

Blir det någon åverkan på dörrar?
Nej, ingen åverkan görs på dörr, entré, port eller annan passage där det digitala låset monteras. Låset monteras på insidan av dörren, entrén eller porten. Monteringen på entréer och portar kommer inte att synas alls.

För portar görs montering i huvudsak i dörrkarmen tillsammans med hålrummet som finns för elslutblecket, alternativt tillsammans med dörrautomatik eller i undertak (Main entrance).

Påverkar det hemförsäkringen?
Nej, det digitala låset förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) för de som bor i fastigheten eller på fastigheten.

Det befintliga låset är helt oförändrat efter monteringen. Låsen är klassade enligt SSF3522, SSF1091 och SSF1075.

Hur lång tid tar monteringen?
Det är enkelt att montera låsen, det tar cirka 10–20 minuter.

Passar de digitala låsen på alla dörrar?
Låsen passar på mer än 95 procent av alla dörrar. Låsen kan monteras på låskistor som normalt anses som svåra. Till exempel ASSA 560, ASSA 8765, ASSA 310, samt ASSA 2000 Evo säkerhetslås.

De digitala låsens funktion

Vår fastighets strömförsörjning har inte driftkapacitet för externa låslösningar. Hur löser ni det?
Med lösningen Main entrance är det önskvärt att nätansluta till fastighetens strömkälla. Det går även att lösa med en extern batterikälla. Vi för dialog med och samlar in medgivande från alla fastighetsägare innan montering görs.

Teknisk data för Main entrance:

 • Omgivningstemperatur: -35–+55 grader Celsius.
 • Strömförsörjning: 12–24 VAC/DC.
 • Energiförbrukning: cirka 1 milliwatt.
 • Vikt: 26 gram.
 • Storlek: 87 x 23 x 15 millimeter.
 • Färg: vit.

Alternativet om Main entrance inte fungerar att montera i fastigheten är Any entrance eller nyckelgömman Phoniro key safe.

 • Any entrance monteras på entrédörrens eller portens insida, drivs med inbyggt batteri och påverkar inte dörren eller portens befintliga låsfunktioner. Any entrance är förstärkt mot stöld och yttre åverkan samt brandtestad enligt IEC 62692.
 • Phoniro key safe monteras på befintlig entré eller port med minimal åverkan eller anpassning. Kan även monteras på vägg eller fasad. Key safe är stöldskyddsklassad och är designad för att motstå inbrott. Den är klassad enligt europeisk standard, vilket motsvarar SSF 3522 klass 3 och SSF 024 klass 3.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?
Om vårdpersonalen tappar sin mobiltelefon kan de inte göra fler hembesök hos personer som får hemvård. Hemvårdspersonalen rapporterar direkt in till sin verksamhet om en mobiltelefon har försvunnit. Då spärras telefonen omgående, och är helt obrukbar.

Vilken kryptering använder de digitala låsen och hur fungerar det rent tekniskt?
Låsen och systemet uppfyller och är godkänt enligt SSF 1075, SSF 1091. Bland annat används AES 256 i kommunikationen med tidsbegränsade engångsnycklar. Varje lås har en unik kryptonyckel. Mobiltelefonen kommunicerar med låsen via Bluetooth low energy (BLE). All kommunikation sker krypterat via HTTPS.

Hur fungerar det digitala låset om vi redan idag har ett eget digitalt lås på våra portar eller dörrar?
I det fall där Main entrance eller Any entrance inte går att montera på en dörr, port, entré eller annan plats finns Phoniro key safe som alternativ lösning.

Vi har portkod idag. Behöver ni montera ett digitalt lås på port eller entrén då?
Nej, det behövs i regel inte. Västerås stad eller hemvårdsutföraren kommer i dialog med fastighetsägaren överens om den bästa lösningen för just era entréer och portar.

Kan vem som helst ladda ner applikationen på sin mobiltelefon och använda de digitala låsen?
Nej, alla mobiltelefoner som används med de digitala låsen är tjänstemobiler inom vård och omsorg. Varje mobiltelefon är unik och registrerad i systemet. En registrerad mobiltelefon kan sedan bara användas av en särskild personalgrupp som var och en har personliga inloggningsuppgifter och begränsade behörigheter (kan enbart låsa upp och låsa hos de personer som de ska utföra hemvårdsinsatser hos).

Vi har en tagg-lösning installerad. Den drar 0,5 ampere och har automatisk dörröppning. Hur påverkar de digitala lås den totala batteriåtgången? Vilket system styr?
Fastighetsägarens befintliga system ska inte påverkas alls. De digitala låsen kan kopplas till egen strömkälla om behov finns.

Vi har en strömbackup som räcker ett visst antal dagar vid strömavbrott. Hur kan vi lösa med strömkälla till Main entrance om vi inte får koppla på föreningens strömkälla?
Main entrance drar cirka 1 milliwatt. Lösningen har även tillbehör för egen strömförsörjning (batteri). Vi för alltid en dialog med dig som fastighetsägare innan vi börjar montera våra lås på era portar eller entréer. Den lösningen vi har kommit överens om kommer vi sedan att använda. Om något ändras hos fastighetsägaren eller hos Västerås stad bör ny överenskommelse göras. Kontakta oss via kontaktinformationen på webben eller via Västerås Kontaktcenter: 021-39 00 00.

Underhåll av digitala lås

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?
De digitala låsen har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med Phoniro lock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna en entré utrustad med Main entrance krävs nätspänning som antingen integreras med fastighetens strömkälla eller alternativt med ett externt batteri.

Hur ofta måste batterierna i låsen bytas ut och vem gör det?
De digitala låsen drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. Systemet varnar cirka två månader innan det är dags att byta batteriet. Västerås stad håller koll på när det är dags att byta batteri och gör också själva batteribytet.

För vem

Vem har rätt till hemtjänst?

Du som har det svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan få hemtjänst. Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare som utifrån dina behov utreder vilket stöd du kan få. När utredningen är klar får du ett beslut skickat hem till dig med posten. Där står det om du blivit beviljad hemtjänst och vad du i så fall ska få hjälp med. Hemtjänsten regleras i Socialtjänstlagen och är en del av socialtjänsten. Hemtjänstens syfte är att se till att kommunens invånare har en skälig levnadsnivå, det vill säga att de grundläggande behoven är tillgodosedda när det gäller till exempel hälsa och hygien.

Kostnad för hemtjänst

Avgiften för hemtjänsten beror på vilken typ av service du får och hur mycket.

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för att få hjälp. 

Information om hur du överklagar ett beslut

Så här gör du

Hur ansöker jag om hemtjänst?

steg 1

Kontakta en biståndshandläggare på telefonnummer 021-39 27 25. En utredning om dina behov startar. Utredningen tar oftast inte mer än en vecka.

Ring 021-39 27 25

steg 2

Ett beslut skickas till dig med posten. Har du blivit beviljad hemtjänst kan du själv välja leverantör. Du kan också tillsammans med din biståndshandläggare välja e-hemtjänst.

steg 3

Om du inte är nöjd över beslutet som tagits kring din hemtjänst kan du överklaga. Vänd dig till din handläggare för hjälp.

Information om hur du överklagar ett beslut

Leverantörer i Västerås

Har du blivit beviljad hemtjänst har du möjlighet att välja leverantör av din hemtjänst. Det finns flera olika leverantörer i Västerås.

Din biståndshandläggare kommer att hjälpa dig med de praktiska detaljerna kring ditt val av utförare.

Det är frivilligt att välja leverantör. Om du inte kan eller vill välja leverantör så kommer Västerås stad att tilldela dig en leverantör. De leverantörer som idag är så kallade ickevalsalternativ är Västerås stad Vård och omsorg och Skultuna kommundelsförvaltning.

Hemtjänst utan hembesök

Har du, eller någon i din närhet behov av tillsyn på natten? I Västerås stad tar vi hjälp av teknik i form av en trygghetskamera för att göra din nattsömn trygg, säker och ostörd.

Så fungerar det. En trygghetskamera placeras i ditt sovrum och installeras kostnadsfritt av Västerås stads tekniker. När kameran är på plats kan hemtjänstpersonal titta till dig på distans via en dator, på de klockslag som du och din hemtjänstutförare kommit överens om. Hur ofta du får tillsyn beror på ditt behov. Ingen film sparas eller lagras.

Hemtjänstpersonalen som utför tillsynen av dig behöver en nyckel till din bostad för att kunna komma in om du behöver hjälp. Du lämnar nyckeln i samband med installationen av trygghetskameran eller direkt till din hemtjänstutförare.

Vem kan få en trygghetskamera?
Tillsyn med trygghetskamera kan erbjudas dig som har behov av att någon tittar till dig. Du kan få trygghetskameran efter biståndsbeslut om hemtjänst eller boendestöd, om din känsla av trygghet inte kan tillgodoses via trygghetslarm.

Vill du ansöka om tjänsten eller veta mer kan du kontakta Västerås stads Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Välfärdsteknologi för äldre

Trygghetskamera på ett bord bredvid en växt.

Så här ser en trygghetskamera ut

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Beslut

När det gäller enskilda beslut om vem som ska få hemtjänst är det stadens biståndshandläggare som har ansvaret. Varje ansökan om stöd i hemmet prövas enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Ansvar

Ansvaret för att hemtjänsten fungerar som den ska ligger på äldrenämnden. Nämnden fattar de politiska beslut som sätter upp riktlinjerna för hur Västerås hemtjänst ska bedrivas. Nämnden sluter också avtal med leverantörerna, samt följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande.

Leverantörer

Hemtjänsten drivs antingen av den kommunala utföraren eller av entreprenörer som staden har avtal med. Alla leverantörer måste leva upp till de krav på kvalitet som Västerås stad har ställt upp.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Du når din handläggare via Kontaktcenter.

Telefonnummer: 021-39 27 25

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

 • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
 • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nu kan västeråsarna rösta med fimpen

  Som ett led i arbetet för ett renare Västerås sätter Teknik- och fastighetsförvaltningen upp fimpomater på olika platser. Tanken är att på ett lättsamt sätt få rökare att inte kasta fimpar på marken.

 • Ortsanalysen för Kvicksund är klar

  Nu är den klar! Västerås stad och Eskilstuna kommun har tillsammans tagit fram Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund . Handlingen ska vara en inspiration och vägledning för olika utvecklingsprojekt i Kvicksund, med olika initiativtagare. Planen togs fram i dialog med kvicksundsbor, förening...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?