Visa sökformulär

Bidrag för återställning

Du som fastighetsägare eller hyresvärd kan söka bidrag för att återställa en bostad eller fastighet när anpassningar som gjorts inte längre behövs. Kravet för att kunna få återställningsbidrag beviljat är att anpassningen ska vara till nackdel för andra boende.

Du kan söka bidrag för att återställa bostaden eller utrymmet till samma funktionella nivå som den hade innan anpassningen gjordes. Du behöver motivera varför åtgärden du söker bidrag för är återställning och inte normalt underhåll. Till exempel genom att redovisa bostadens skick i övrigt.

Exempel på återställningar:

  • demontering av hiss
  • demontering av dörrautomatik.

Du får inte bidrag för:

  • normalt underhåll
  • att återställa utseendet fullt ut.

Till exempel ersätter vi lagning av håltagningar och lokal bättringsmålning. Däremot ersätter vi inte ommålning av hela väggen efter håltagning.

  • Hyresvärd
  • Bostadsrättsförening/samfällighet för ägarlägenhetsfastighet för åtgärder i allmänna utrymmen.

Du som äger och bor i en villa eller ett småhus kan inte få bidrag för återställning av gjorda anpassningar. Återställningsbidrag kan inte heller betalas ut för att återställa i en bostadsrätt eller ägarlägenhet. Detta gäller även om du köpt en ny bostad där tidigare ägare gjort anpassningar.

Ansökningsblankett för bidrag om återställning

Var noggrann när du fyller i blanketten. Vissa delar av blanketten är obligatoriska att fylla i. Om du behöver komplettera den i efterhand kommer det att ta längre tid innan du kan få ett beslut.

Länk till ansökan om återställningsbidrag Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du söker i efterhand

Du kan söka bidraget efter det att återställningen gjorts. Du söker bidraget på samma sätt som om du skulle söka innan återställningen.

Söker du i efterhand ska du även skicka in:

  • foto på hur det såg ut före återställningen
  • foto på hur det ser ut efter återställningen
  • en kopia på kvitto eller faktura över utfört arbete.

Länk till ansökan om återställningsbidrag Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.