Visa sökformulär

Biblioteket

Jobba med servicesysslor i litterär miljö!

Daglig verksamhet har en grupp på Stadsbiblioteket som utför många olika serviceuppgifter. Stadsbiblioteket är ett vackert hus beläget mitt i centrum där människor kommer för att låna böcker.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • ta hand om och sortera återlämnade böcker
  • söka efter felplacerade böcker i hyllorna
  • förbereda inför evenemang
  • rengöra datorer och tangentbord
  • göra iordning kuvert
  • fylla på kontorsmateriel från förråden
  • sköta om bibliotekets blommor

Arbetshandledare från Daglig verksamhet finns med och stöttar dig så att du får arbetsuppgifter efter dina förutsättningar och kan utvecklas.

Biblioteket är en företagsgrupp

Företagsgrupp är för dig som vill arbeta på ett företag men behöver nära handledning. Du arbetar i en grupp på företaget med en arbetshandledare från Daglig verksamhet som ger dig arbetsuppgifter efter din förmåga och stödjer dig så att du kan utvecklas. Du kan samarbeta med de andra i gruppen eller arbeta mer självständigt. Vi är en del av företaget och arbetar ibland tillsammans med de anställda.

Vi har verksamheter på ett femtontal olika företag i Västerås och får stor uppskattning för det arbete vi gör!

Biblioteket

Typ: Daglig verksamhet LSS

Utförare: Västerås Stad

Adress: Biskopsgatan 2

Telefonnummer: 072–083 74 05

Hitta hit

Busslinje: 2,5,6,12,13
Närmaste hållplats: Smedjegatan