Visa sökformulär

Familjecentrum Skultuna


Om Familjecentrum Skultuna

Vårt mål är att tillsammans och med föräldrar och barn, utifrån varje familjs unika situation främja hälsa såväl fysisk, psykisk som social. Tillsammans med de lagar som styr vårt arbete och FN:s barnkonvention är vårt mål att barnets bästa alltid sätts i främsta rummet.

På Familjecentrum samarbetar flera yrkesgrupper för föräldrars och barns bästa. Detta sker bland annat genom de föräldragrupper som erbjuds via barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Vi erbjuder även spädbarnsmassage för nyblivna föräldrar som är boende i vårt område. I Familjecentrum ingår Fritidsgården, Svenska kyrkan, Landstinget, Öppna förskolan och Individ & Familj. Vi samverkar även med förskola, skola, föreningar och andra verksamheter i Skultuna.

Vi informerar i vårt Skultunablad om våra aktiviteter.

Familjecentrum arbetar för att:

  • Skapa mötesplatser på området.
  • Erbjuda lättillgänglig vägledning, stöd och kvalificerad rådgivning.
  • Stärka det sociala nätverket runt barn, unga och vuxna.
  • Stärka integrationen, kulturellt, socialt och över generationsgränserna.
  • Främja folkhälsan.
  • Ge information om och samarbeta med olika myndigheter och organisationer.

Tystnadsplikt

All personal inom Familjecentrum har tystnadsplikt och för inga journaler eller registrering.

Kontakta oss

Familjecentrum Skultuna

Besöksadress: Västeråsvägen 32, Vårdcentralen

Postadress: Skultuna kommundelsförvaltning Familjecentrum Box 105 730 50 Skultuna

Familjevägledare/samordnare: 021-39 39 36
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Föräldratelefonen

Anonym rådgivning till dig, förälder, som önskar stöd i föräldrarollen eller känner oro för ditt barn.

Vi svarar varje helgfri vardag klockan 10.00-12.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Telefonnummer: 021-39 19 20

Hitta hit

Hitta hit