Visa sökformulär

Att vara god man eller förvaltare

I Västerås finns både barn och vuxna som behöver hjälp för att klara sin vardag. Det kan handla om stöd för att kontakta myndigheter eller vården, hjälp att betala räkningar eller hantera sin ekonomi. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i någon annans liv.

Vad gör en god man/förvaltare?

Som god man eller förvaltare företräder du en annan person i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor, men också delvis i mer personliga ärenden. Du fungerar som ett stöd och ska se till att den du är god man eller förvaltare åt klarar sig och får samma rättigheter som alla andra i samhället.

Personen som behöver hjälp kan vara ett barn vars föräldrar inte finns i närheten, någon med hälsoproblem eller en person som av något annat skäl inte kan klara sig själv. Det kan vara någon du är släkt med eller har någon annan relation till, men det måste det inte vara. Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare utan att ha en viss person i åtanke.

Du har i princip samma uppgifter oavsett om du är god man eller förvaltare, men ditt ansvar och dina befogenheter skiljer sig lite åt. Godmanskap är en frivillig åtgärd; personen du hjälper har själv valt det och måste alltid ge sitt samtycke till det du gör. En förvaltare däremot utses åt en person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Personen förlorar då sin så kallade rättshandlings­förmåga, och kan inte komma åt sina pengar eller ingå avtal. I stället är det du som förvaltare som bestämmer över personens tillgångar och ser till att de används på ett lämpligt sätt.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare

För vem

Vem kan bli god man/förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare är ett stort ansvar. Den som utses ska enligt lagen vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du ska

  • ha kunskaper om det svenska samhället
  • kunna interagera med olika samhällsorgan
  • skilja på rätt och fel och aktivt välja rätt
  • tillgodogöra dig information och anvisningar
  • vara ordningsam och strukturerad
  • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
  • uppträda på ett korrekt sätt.

Som god man eller förvaltare får du inte ha skulder registrerade hos Kronofogden eller ha försörjningsstöd. Du får inte heller finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Så här gör du

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare ska du börja med att skicka in en intresseanmälan till överförmyndarförvaltningen i Västerås stad. I intresseanmälan ska du också bifoga två rekommendationsbrev.

Om din intresseanmälan är komplett med rekommendationsbrev och det i övrigt inte finns några hinder till exempel skulder, kallas du till ett informationsmöte där du får mer information om vad det innebär att vara god man. Efter mötet avgör Överförmyndarnämnden om du kan komma i fråga för uppdrag som god man.

Intresseanmälan för att bli god man Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Överförmyndarnämnden i Västerås stad ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet, främst de tre nämnda formerna av så kallat ställföreträdarskap.

Överförmyndarnämnden i Västerås består av tre ledamöter och tre ersättare. Du kan läsa mer om hur de arbetar på Överförmyndarnämndens egen webbplats.

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Kontakt

Relaterade dokument