Visa sökformulär

Att vara god man eller förvaltare

I Västerås finns både barn och vuxna som behöver hjälp för att klara sin vardag. Det kan handla om stöd för att kontakta myndigheter eller vården, hjälp att betala räkningar eller hantera sin ekonomi. Genom att bli god man eller förvaltare kan du spela en viktig roll och göra skillnad i någon annans liv.

Så här gör du

Anmäl ditt intresse

Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare ska du börja med att skicka in en intresseanmälan till överförmyndarförvaltningen i Västerås stad.

Om din intresseanmälan är komplett och det i övrigt inte finns några hinder till exempel skulder, kallas du till ett informationsmöte där du får mer information om vad det innebär att vara god man. Efter mötet avgör Överförmyndarnämnden om du kan komma i fråga för uppdrag som god man.

Intresseanmälan för att bli god man

Nästa informationsmöte är den 19 september.

Vad gör en god man/förvaltare?

Som god man eller förvaltare företräder du en annan person i framförallt ekonomiska och rättsliga frågor, men också delvis i mer personliga ärenden. Du fungerar som ett stöd och ska se till att den du är god man eller förvaltare åt klarar sig och får samma rättigheter som alla andra i samhället.

Personen som behöver hjälp kan vara ett barn vars föräldrar inte finns i närheten, någon med hälsoproblem eller en person som av något annat skäl inte kan klara sig själv. Det kan vara någon du är släkt med eller har någon annan relation till, men det måste det inte vara. Du kan anmäla ditt intresse för att bli god man eller förvaltare utan att ha en viss person i åtanke.

Du har i princip samma uppgifter oavsett om du är god man eller förvaltare, men ditt ansvar och dina befogenheter skiljer sig lite åt. Godmanskap är en frivillig åtgärd; personen du hjälper har själv valt det och måste alltid ge sitt samtycke till det du gör. En förvaltare däremot utses åt en person som är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom. Personen förlorar då sin så kallade rättshandlings­förmåga, och kan inte komma åt sina pengar eller ingå avtal. I stället är det du som förvaltare som bestämmer över personens tillgångar och ser till att de används på ett lämpligt sätt.

Att få hjälp av en god man eller förvaltare

För vem

Vem kan bli god man/förvaltare?

Att bli god man eller förvaltare är ett stort ansvar. Den som utses ska enligt lagen vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Det innebär att du ska

  • ha kunskaper om det svenska samhället
  • kunna interagera med olika samhällsorgan
  • skilja på rätt och fel och aktivt välja rätt
  • tillgodogöra dig information och anvisningar
  • vara ordningsam och strukturerad
  • kunna uttrycka dig väl i tal och skrift
  • uppträda på ett korrekt sätt.

Som god man eller förvaltare får du inte ha skulder registrerade hos Kronofogden eller ha försörjningsstöd. Du får inte heller finnas med i Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Överförmyndarnämnden i Västerås stad ansvarar för tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap. Nämnden och dess förvaltning är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet, främst de tre nämnda formerna av så kallat ställföreträdarskap.

Överförmyndarnämnden i Västerås består av tre ledamöter och tre ersättare. Du kan läsa mer om hur de arbetar på Överförmyndarnämndens egen webbplats.

Kontakta oss

Överförmyndarförvaltningen

E-post: overformyndaren@vasteras.se

Telefon: 021-39 27 25. Telefontid måndag - torsdag kl. 10.00 – 11.30.

Besök: Stadshuset i Västerås. I stadshusentrén kan du lämna in handlingar till oss. Stadshusets reception har öppet 8.00 – 16.30.

Möte med handläggare måste bokas i förväg genom att skicka e-post till overformyndaren@vasteras.se . Någon från förvaltningen bemannar även stadshusentrén för drop-inbesök på onsdagar mellan klockan 10.00-12.00.

Kontakt

Relaterade dokument