Visa sökformulär

Tre små hus

I området Bäckby finns Tre små hus som riktar sig till personer med demenssjukdom.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Tre små hus

Vill du jobba hos oss inom Vård och Omsorg? Våra lediga tjänster hittar du på sidan Lediga jobb.

Besöksadress: Plåtverksgatan 187

Postadress: Västerås stad Vård och Omsorg, Tre små hus, 721 87 Västerås

Telefonnummer: 021-39 84 93, Enhetschef 021-39 88 23 Hus A 021-39 84 93 Hus B 021-39 84 92 Hus C 021-30 84 91 Dagverksamhet 021- 39 84 94

Om Tre små hus

Typ: Äldreboende

Organisationsform: Kommunal

Utförare: Västerås stad Vård och Omsorg

Tillfälligt eller permanent boende

Även för dig 65 år och yngre

Precis som namnet säger är det tre små friliggande hus med fem-sex lägenheter i varje. Vi har även fyra korttidsplatser för dig som har en demenssjukdom och är 65 år och yngre. Korttidsplatserna är fördelade med två platser i samma rum, ett rum i hus B och ett rum i hus C. Till enheten hör också en dagverksamhet med tio platser.

Äldreboendet ligger fint vid en skogsdunge bakom Bäckby centrum. Här bor du i egen lägenhet med gemensamma utrymmen och fina uteplatser. Från boendet är det nära till mötesplats, promenadstråk, affärer, bibliotek och vårdcentral.

Veckoprogram och dagliga sysslor

Vi anordnar många och olika aktiviteter, både enskilda och gemensamma, som du som boende kan delta i. Några exempel på aktiviteter är sång- och musikstunder, pyssel, spel, promenader, gymnastik, bakning, och målning. Ibland får vi besök av en trubadur, anordnar en trädgårdsfest eller gör en utflykt. Vi försöker också se till att du kan behålla och utöva dina egna intressen. Tillsammans skapar vi meningsfulla dagar.

Dagverksamhet

På dagverksamheten finns det plats för tio gäster. Vid dagverksamheten bor den demenssjuke hemma, men besöker oss vissa dagar för social samvaro och individuella/gemensamma aktiviteter i form av exempelvis promenader, bingo, högläsning, trädgårdsarbete vid uteplatsen och musikunderhållning. Dagverksamheten ska för gästen syfta till att möjligheterna till att bo kvar i det egna hemmet, och ge en meningsfull sysselsättning.

Plan för stöd och omvårdnad

I vårt arbete har vi god kunskap om demens och utgår från dina specifika behov. Som boende har du en kontaktman som ansvarar för kontakten med närstående och hjälper dig med det dagliga. När du flyttar in så upprättar sjuksköterska och undersköterska tillsammans med dig och närstående en genomförandeplan och en omvårdnadsplan. Hos oss finns det tillgång till vårdpersonal dygnet runt.