Visa sökformulär

Parkgården

Parkgårdens äldreboende ligger centralt i Tillberga tätort på Kvistbergavägen 10. På Parkgården finns förutom bostadsrätter även servicehus, äldreboende, mötesplats, dagverksamhet och restaurang.

Hitta hit

Hitta hit

Kontakta oss

Parkgården

Besöksadress: Kvistbergavägen 10 A

Postadress: Kvistbergavägen 10 A 722 33 Västerås

Enhetschef: 021-60319

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.

Om Parkgården

Typ: Äldreboende

Organisationsform: Fristående

Utförare: Tillberga Grannskapsservice

Äldreboendet består av nio lägenheter och finns i markplan. Boendet vänder sig till personer med omfattande vård och omsorgsbehov. I lägenheten finns höj- och sänkbar säng. I övrigt möblerar du din lägenhet som du vill. Lägenheten är utrustad med trygghetslarm och brandlarm.

Alla boende på äldreboendet har möjlighet att delta i alla aktiviteter som mötesplatsen och restaurangen erbjuder.

Mötesplatsen vänder sig till personer i alla åldrar inom det huvudsakliga upptagningsområdet som utgörs av Tillberga, Hubbo, Sevalla, Tortuna och till viss del även Hökåsen. Även besökare från andra stadsdelar är välkomna. Mötesplatsen har ett stort utbud av olika aktiviteter, både kulturellt och friskvårdsinspirerat.

Restaurangen är öppen för allmänheten.

Som boende på Parkgårdens äldreboende har du tillgång till social omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser, teknisk hemtjänst, samt tillsyn och omvårdnad dygnet runt. Sjuksköterska tjänstgör dagtid och undersköterskor dygnet runt. Nattetid finns tillgång till joursjuksköterska som kallas in om behov skulle uppstå. Vi har även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut .

Som boende på Parkgårdens äldreboende får du en kontaktman som ansvarar för att dina behov blir tillgodosedda.

All tillsvidareanställd personal har adekvat utbildning inom sina olika arbetsområden.