Visa sökformulär

Äldreboenden och servicehus

Här kan du läsa mer om hur du söker plats på äldreboende
eller servicehus och se vilka boenden som finns.

Punkt ett

Vilken vård behövs?

Äldreboende

Äldreboende är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Servicehus

Servicehus är ett mellanting mellan eget boende och äldreboende. Du bor i en komplett lägenhet med kök, matplats, sovrum och vardagsrum. Om du har fått din plats på servicehus via biståndsbeslut får du tillgång till trygghetslarm och personal dygnet runt, för att snabbt kunna få hjälp. I servicehus finns lägenheter för både ensamstående och par. I regel finns också restaurang och kafé som serverar frukost, lunch och middag. Dessutom finns det ofta gemensamma lokaler där du kan umgås med andra boende.

Tillfälligt boende

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan bo om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det fungerar också som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Korttidsplats

Punkt två

Biståndsbeslut krävs

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Du kan på karta se vilka boenden som finns.

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Äldreboende och servicehus är vanligtvis en behovsgrundad service. Det betyder att du behöver ansöka och få ett biståndsbeslut för att få en plats. Du kontaktar biståndshandläggarna i Västerås stad muntligt eller skriftligt. De utreder dina behov och avgör om du har rätt till äldreboende eller servicehus. Bedömningen grundar sig på en helhetsbedömning av din ålder, upplevelse av otrygghet och ditt allmänna hälsotillstånd.

Hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut

I Västerås finns 15 hyreslägenheter i servicehus som du kan ställa dig i kö till, utan att biståndsbeslut krävs. Det betyder att du inte behöver kontakta en biståndshandläggare som bedömer dina behov utan du kan själv välja att ställa dig i kö. För att kunna ställa dig i kön behöver du vara 90 år eller äldre och skriven i Västerås. I en hyresrätt i servicehus har du inte tillgång till riktigt samma service som om du bor här på biståndsbeslut, till exempel personal dygnet runt. Om du vill resonera om vad som passar dig och dina behov kan du kontakta en biståndshandläggare (ring till kontaktcenter 021-39 27 25).

Gör så här för att ansöka

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Det räcker alltså med ett telefonsamtal men om du vill kan du använda ansökningsblanketten. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Ring: 021-39 27 25

Punkt tre

Ditt ärende handläggs

En biståndshandläggare kontaktar dig för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Utredningen görs inte mer omfattande än vad som behövs för att kunna fatta ett beslut. I normalfallet tar utredningen cirka två veckor men det kan gå snabbare eller ta längre tid. När utredningen är klar gör biståndshandläggaren en bedömning av ditt behov och fattar ett beslut. De lagar som styr är socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Beslutet skickas till dig per post och din ansökan kan antingen beviljas eller avslås.

Vad kostar det?

Information om avgifter finns samlade här:

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den som har låg inkomst kan få avgiften nedsatt. Använd den här blanketten för att få rätten till nedsatt avgift prövad:

Den som flyttar från egen bostad till ett äldreboende eller servicehus kan ha rätt till viss nedsättning av avgiften. Läs mer och ansök om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader med den här blanketten:

Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader Word, 219.5 kB.

Punkt fyra

Du får ditt beslut

Om din ansökan beviljas

Om din ansökan har beviljats erbjuds du plats på ett boende. I normalfallet erbjuder vi dig en plats inom tre månader. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Om du tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kommer handläggaren att kontakta dig för att ta reda på varför.

Om din ansökan avslås kan du överklaga

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

Information om hur du överklagar ett beslut

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Äldre som använder surfplatta.

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Bra länkar

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Äldreboenden

Servicehus

Boenden som har lägenheter för personer med demenssjukdom

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Telefonnummer: 021-39 27 25

E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Johan Crusefalk

Ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontakta Johan Crusefalk om du vill:

  • Lämna synpunkter eller klagomål på utförda insatser för äldre eller för personer med funktionsnedsättning. Till exempel hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, daglig verksamhet, korttidsboende, äldreboende, boendestöd och boende i LSS gruppbostad.
  • Lämna klagomål på kontakten med handläggare vid biståndsenheten äldre, biståndsenheten funktionsnedsättning eller hälso- och sjukvårdsenheten.

Telefonnummer: 021-39 39 50

Kontakt

Relaterade dokument

Hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut

Vem kan ställa sig i kö för hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?
Du som är 90 år eller äldre och skriven i Västerås.

Vad innebär hyresrätt i servicehus utan biståndsbeslut?
Lägenheterna är vanliga hyresrätter, men de är placerade i ett servicehus. Om du behöver hjälp med hemtjänst ansöker du om det hos biståndshandläggare på telefon 021-39 27-25 och om du behöver hemsjukvård kontaktar du din familjeläkare. Din eventuella hemtjänst och hemsjukvård utförs av medarbetarna på servicehuset.

Var kan jag få en lägenhet?
Det finns 15 lägenheter som är fördelade på samtliga servicehus i Västerås med undantag av Parkgården i Tillberga samt Oxbackens och Herrgärdets servicehus.

Hur ställer man sig i kö?
Registrera dig som lägenhetssökande hos Bostad Västerås för den eller de lägenheter du är intresserad av.

Bostad Västerås Länk till annan webbplats.

Vill du ha hjälp med registreringen ringer du 021-17 19 50, eller mejlar på info@bostadvasteras.se.

När lägenheter blir lediga erbjuds de till personer som anmält sig till kön (efter registreringsdatum).

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås